O nama

Akreditacije

Naša ustanova je prva akreditovana privatna visokoškolska institucija u Srbiji koja pruža akademsko obrazovanje.
Akreditacije imamo za:

  • Ustanovu
  • Studijski program: Pravo – osnovne i master studije
  • Studijski program: Poslovna psihologija – osnovne i master studije
  • Studijski program: Psihoterapija – master studije
  • Studijski program: Bezbednost i kriminalistika – osnovne studije
  • Studijski program: Bezbednost – master studije
  • Studijski program: Engleski jezik – osnovne i master studije

Akreditacije i dozvole ustanove:

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2008. godine, u okviru 1. ciklusa procesa provere kvaliteta – akreditacije, uručila je rešenje o akreditaciji kao prvoj privatnoj akreditovanoj ustanovi akademskih studija u Republici Srbiji, o reakreditaciji 2013. godine, kao i reakreditacija 2020. godine Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju….

Na svečanosti održanoj 11. juna, 2010. godine, uručena je dozvola za rad, kao prvoj privatnoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji i Vojvodini, kojoj je odobreno pravo na nastavu na Osnovnim i Master akademskim studijama…

U skladu sa novim ciklusom reakreditacije, Pokrajinski sekretiarijat za visoko pbrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV, obnovio je upotpunjenu dozvolu 9. februara 2021

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije, na sednici održanoj 10. marta 2015. godine, kao i 03. septembra 2019, doneo je odluku kojom se akredituje “Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasti društvenih i humanističkih nauka – psihologija, pravo, ekonomija, bezbednost i anglistika…

Akreditovani studijski programi:

Bezbednost i kriminalistika

Bezbednost

Multidisciplinarne forenzičke studije

Poslovna psihologija

Psihoterapija

Pravo

Engleski jezik


Akreditacije možete pogledati i na stranicama “NAT” (“Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju” – ranije: “Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta”) Republike Srbije:

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542