Engleski jezik

Master studije

Svrha master akademskih studija na studijskom programu Engleski jezik jeste da, nadovezujući se na osnovne studije, studentima omogući usavršavanje profesionalnih i naučnih znanja i veština potrebnih za izvođenje nastave engleskog jezika na svim nivoima obrazovanja, za usmeno i pismeno prevođenje, kao i za poznavanje i samostalnu upotrebu relevantne literature iz oblasti anglistike, kao neophodnog znanja za dalje stručno usavršavanje na doktorskim studijama.

Zvanje

Nakon ostvarenih 300 ESP bodova po završetku master akademskih studija student stiče akademski naziv MASTER FILOLOG ANGLISTA.

Struktura

Master akademske studije traju dva semestra. Aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada odgovara broju od 60 ESPB.

Školska 2024-25. godina:

Prva Godina

 • Metodologija naučnih istraživanja
 • Kontrastivna lingvistika
 • Izborni blok I
  Gramatika u nastavi engleskog jezika
  Prevođenje pravnih tekstova
 • Izborni blok II
  Seminar iz američke književnosti
  Vrednovanje u nastavi stranog jezika
 • Praksa
 • Tehnika naučnog rada
 • Nastavnik kao faktor nastave stranog jezika
 • Izborni blok III
  Psihološki faktori u nastavi stranih jezika
  Konsekutivno i konferencijsko prevođenje
 • Izborni blok IV
  Strategije za učenje stranog jezika
  Anglofona književnost 20. veka
 • Master rad

KNJIGA PREDMETA

Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu, priložena u procesu reakreditacije .pdf

Upis

Uslovi za upis na master akademske studije su završene osnovne akademske studije Engleskog jezika u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB).
 • Kandidati koji žele upisati master akademske studije Engleskog jezika, a imaju završene nesrodne akademske studije minimum 240 ESPB imaju mogućnost da prvo završe Program obrazovanja tokom života

Dokumenta

Kandidati za upis podnose sledeću dokumentaciju:
 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 7.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis.
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate po gore navedenim smernicama za uplatu. Prijave za upis primaju se u prostorijama Fakulteta svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u skladu sa datumima navedenim u Konkursu
 • u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani
* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:
 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta. Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti, Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200. Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542