Engleski jezik

O programu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić akreditovan je kao visokoškolska ustanova u prvom ciklusu akreditacije 2008. godine. Osnovne akademske studije na studijskom programu Engleski jezik akreditovane su 2008. godine, a master akademske studije 2010. godine. Studijski program Engleski jezik ponovo je akreditovan 2014. godine i potom 2020. godine.

Naš plan i program koncipiran je tako da studentima pružimo znanja i veštine koje ih osposobljavaju za pismeno i usmeno prevodilaštvo i nastavu engleskog jezika. U toku studija studenti stiču jezičku kompetenciju na nivou C2, ovladavaju gramatikom engleskog jezika, opštim i specifičnim vokabularom, veštinama poslovne komunikacije (usmene i pismene), tehnikama pismenog prevođenja naučnih i stručnih tekstova, kao i teorijskim i praktičnim znanjima iz metodike nastave i pedagoške psihologije. Osim toga, naši studenti imaju i predmete iz oblasti ESP (English for Specific Purposes), odnosno engleskog jezika iz oblasti prava i poslovanja, što je posebno važno za profesionalno napredovanje i uspešnu karijeru. Naš program je jedini u Srbiji koji obuhvata predmete iz ove oblasti. Takođe, studenti stiču i neophodna znanja iz oblasti anglofone književnosti, civilizacije i kulture, što zaokružuje njihovu buduću kompetentnost u polju anglistike.

Ponosni smo na naše diplomirane studente osnovnih i master studija. Oni danas rade u osnovnom i srednjem obrazovanju kao nastavnici i profesori engleskog jezika, u bankama i preduzećima kao prevodioci, neki su osnovali svoje privatne škole, a neki su odlučili da nastave akademsku karijeru na master ili doktorskim studijama u Srbiji i inostranstvu. Mnogi sadašnji studenti, a budući profesori, osposobljeni su da koriste moderne informacione tehnologije i drže online predavanja zainteresovanim polaznicima u zemlji i inostranstvu, što sve više postaje trend u kome nastavnik pomoću modernih tehnologija podučava polaznike engleskom jeziku, bez obzira na to u kom delu sveta oni žive. Sve ovo jesu zanimanja sadašnjosti, ali i budućnosti.

Nastavu izvode kompetentni nastavnici i saradnici, kao i vrhunski stručnjaci iz prakse. Nastava se odvija u malim grupama, u prijatnoj atmosferi. Posebno smo ponosni na bliske i prijateljske odnose koje smo ostvarili sa svojim sadašnjim i bivšim studentima.

Zašto upisati studijski program engleski jezik?

 • Engleski jezik je globalni jezik koji uči više od 1,5 milijardi ljudi na svetu, a do 2025.
  godine taj broj će porasti do gotovo dve milijarde ljudi! Potražnja za nastavnicima
  engleskog jezika raste širom sveta!
 • Naši studenti stiču teorijska i praktična znanja iz metodike nastave i rada sa učenicima,
  kao i osnove pedagoške, razvojne i poslovne psihologije, što ih kvalifikuje za rad u svim
  vrstama obrazovnih institucija
 • Engleski jezik je dominatni jezik komunikacije u međunarodnom poslovanju,
  a poznavanje poslovne i pravne terminologije na engleskom jeziku postaje nezamenjivo!
 • Zato naši studenti ovladavaju engleskim jezikom za posebne namene iz oblasti prava i
  ekonomije, kao i veštinama poslovne komunikacije i korespondencije.
 • Engleski jezik je i vodeći jezik u politici, diplomatiji i medijima. Naš studijski program
  sadrži teorijska i praktična znanja iz tehnika usmenog i pismenog prevođenja, što
  omogućava studentima da se zaposle kao prevodioci.
 • Sem potpunog ovladavanja jezičkim, metodičkim i pedagoškim veštinama, studenti stiču
  i posebna znanja iz oblasti engleske i američke
  književnosti, te britanske i američke istorije i kulture, što je neophodno za kvalitetno obavljanje budućih poslova.

Saradnja

 • ELTA (Udruženje nastavnika engleskog jezika)
 • Američki kutak Novi Sad
 • Karlovačka gimnazija
 • OŠ „Đura Daničić“, Novi Sad
 • Smart gimnazija, Novi Sad
 • Pedagoški fakultet, Sombor
 • English Book, Beograd

Karijere

 • Obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole
 • Pismeno prevodilaštvo: agencije, preduzeća, banke, turističke agencije, izdavačke kuće.
 • Simultano i konsekutivno prevođenje
 • Online nastava engleskog jezika
 • Content writing za IT kompanije
 • Preduzetništvo: pokretanje sopstvene privatne škole ili prevodilačke agencije

Alumni

Andrea Mijatović, Dubravka Vlahović, Ivana Cvekić, Ivan Šaranović, Katarina Petković, Sonja Babić, Stefan Savić Tričković, Zoltan Filep, Agbaba Nataša, Antanasijević Renea, Drašković Jana, Isakov Stefan, Đuđić Dunja, Jandrić Teodora, Lepar Karmen, Milešević Nataša, Milovac Dejana, Mraović Jelena, Ninković Živorad, Papović Marina, Pantelić Milica, Pivarski Nina, Radinović Sandra, Radojčić Teodora, Savin Jovan, Sivčev Milutin, Stanojević Dragana, Stanojević Tamara, Stepanović Zorana, Strukan Gloria, Šuković Sonja, Udovičić Nataša, Vasić Miodrag, Volf Marko, Vukićević Nataša…

Stranica Alumni studijskog programa Engleski jezik

Nastavno osoblje

Prof. dr Ana Sentov , vanredni profesor

Prof. dr Vesna Pilipović, redovni profesor

Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor

Prof. dr Tatjana Glušac, redovni profesor

Prof. dr Milan Živković, redovni profesor

Prof. dr Vladimir Njegomir, redovni profesor

Prof. dr Aleksandar Vasić, redovni profesor

Prof. dr Isidora Wattles, vanredni profesor

Doc. dr Aleksandra Erić-Bukarica, docent

Andrew Wiesike, strani lektor

MA Nataša Agbaba, asistent

Radoslava Amanović, saradnik u nastavi

Dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika

Dr Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika

Sonja Šuković Samardžić, saradnik praktičar

Milutin Sivčev, saradnik praktičar

Vesna Stojaković Šćepanović, saradnik praktičar

Marija Hladni, saradnik praktičar

Srđan Starčević, saradnik praktičar

Jasmina Nikolić, saradnik praktičar


Puna lista

Posetite stranicu sa Kalendarom rada za tekuću školsku godinu

Kalendar rada

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542