Upis

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti, Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021 / 4727-884 ili 018 / 294-200.
Da li se priznaje prijemni sa drugih fakulteta?
Da. Svi kandidati koji su položili prijemni ispit tokom protekle dve godine na nekom od srodnih fakulteta i stekli su najmanje 14 bodova mogu se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita ukoliko preostane slobodnih mesta nakon održanog prijemnog ispita na fakultetu.
Da li je Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić akreditovan?
Da. Svi studijski programi u okviru visokoškolske institucije su akreditovani kao i sama institucija. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić osnovan je 2006. godine i prva je akreditovana privatna visoka škola akademskih studija u Srbiji. Akreditaciju i reakreditaciju smo dobili zahvaljujući dobrom radu i savremenom programu koji podrazumeva obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka i njihovo osposobljavanje za aktivan doprinos društvu i privredi.
Kakvim resursima raspolaže visokoškolska istitucija i šta je sve dostupno studentima?
Sve aktivnosti u okviru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić realizuju se u dva poslovna prostora u Novom Sadu i Nišu. Oba prostora su sa adekvatnim brojem učionica opremljenim po svetskim standardima za izvođenje nastave. Pored redovnih učionica, studentima su obezbeđeni i posebni kabineti za praktičnu nastavu i naučnoistraživački rad za svaki studijski program:
  • pravna klinika
  • kabinet poslovnih simulacija
  • forenzički kabinet
  • jezička laboratorija
  • psihološka laboratorija
Veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva izvodi savremenu nastavu koju karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije.
Koje se zvanje stiče nakon završenih studija?
Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić postoje osnovne i master akademske studije. Osnovne akademske studije realizuju se u obimu od 180 i 240 ESPB, a master akademske studije u obimu od 60 i 120 ESPB. Nakon završenih osnovnih studija obima 180 ESPB stiče se diploma (bachelor) sa zvanjima: psiholog. Sa ostvarenih 240 ESPB stiče se takođe diploma osnovnih akademskih studija, a zvanja koja se stiču na studijskim programima tog obima su: diplomirani menadžer bezbednosti, diplomirani pravnik i diplomirani filolog anglista. Sa diplomom osnovnih akademskih studija obima 180 ESPB mogu se upisati dvogodišnje master studije obima 120 ESPB a zvanja koja se stiču su master psiholog. Sa diplomom osnovnih akademskih studija stečenom na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, student može upisati master studije obima 60 ESPB u jednogodišnjem trajanju i steći zvanja: master filolog anglista, master menadžer bezbednosti, master forenzičar i master pravnik.
Da li se pripremna nastava plaća?
Ne. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić svake godine organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita koja je besplatna. Detaljan raspored odvijanja pripremne nastave i termina konsultacija možete pronaći na stranicama programa.
Gde se tačno nalazimo?
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić svoje aktivnosti relizuje u dva poslovna prostora u Novom Sadu i Nišu. Adresa fakulteta u Novom Sadu je Bulevar oslobođenja 76 (pogledaj na mapi), a u Nišu Vojvode Mišića 48 (pogledaj na mapi).
Da li školarina može da se plati u više rata?
Da. Školarina za osnovne i master akademske studije iznosi 1.750€ i može se platiti u 10 rata. Ukoliko se pri upisu uplati ceo iznos ostvaruje se popust od 5%. Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate. U cenu školarine na osnovnim studijama uračunati su udžbenici za pripremanje i polaganje ispita, overe semestra, potvrde o studiranju i obavezno osiguranje studenta. Isto važi i za školarinu na master studijama izuzev udžbenika koji su obezbeđeni za sve studente i pozajmljuju se na revers iz biblioteke Fakulteta.
Da li na prijave i upis mora lično da se dođe?
Da. Lično prisustvo je obavezno.
Da li predajemo original dokumenta ili kopije?
Ne. Predaju se isključivo overene foto-kopije. Originalan može da se preda jedino Izvod iz matične knjige rođenih koji ne mora da bude mlađi od šest meseci.
Da li imamo obezbeđen studentski dom i menzu za naše studente?
Studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić imaju mogućnost ishrane u studentskim restoranima u Novom Sadu i Nišu, koji su u okviru Univerzitetskog studentskog centra po povlašćenim cenama koje važe za sve studente. Fakultet ne obezbeđuje smeštaj u studentskim domovima.
Kako je organizovan život van nastave?
Studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održavaju veze sa ostalim srodnim fakultetima i višim školama u zemlji i inostranstvu i zajedno sa njima svake godine organizuju tradicionalne susrete studenata, popularne ”…IJADE” (npr: Menadžerijada, Pravnijada…). Na ovim susretima, koji se obično održavaju negde na moru ili planini, odmeravaju snage u znanju, sportu i zabavi. U okviru naše ustanove veoma aktivno deluje Studentski parlament u Novom Sadu i Nišu, koji se upravo bavi organizacijom vannastavnih aktivnosti studenata tokom studiranja. Posebno mesto zauzimaju javne tribine i gostujuća predavanja na kojima studenti mogu raspravljati o temama kako iz sfere studija tako i van njih. Studenti su uključeni u gotovo sve projekte u okviru ustanove.
Informacije
Svakog radnog dana 10:00-15:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova: ● u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, Dekanat; subotom: I sprat, Studentska služba) ● u Nišu: Vojvode Mišića 48, (Studentska služba)

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542