Aktivnosti

Fondacija Lazar Vrkatić

Fondacija Lazar Vrkatić osnovana je juna 2008. godine u Novom Sadu od strane porodice pokojnog profesora Lazara Vrkatića, s ciljem očuvanja uspomene na njegov pedagoški, naučni, intelektualni, humanitarni i društveno angažovani rad. Tokom svog dvadesetogodišnjeg rada u oblasti visokoškolskog obrazovanja i istraživanja, profesor Vrkatić je davao veliki i nesebičan značaj negovanju, praćenju i pružanju šansi izuzetno nadarenim mladim studentima, te stoga fondacija dodeljuje tri vrste stipendija. Prva grupa stipendija je usmerena ka maturantima, druga ka studentima “Fakulteta za pravne i poslovne studije”, a treća svršenim studentima filozofije sa područja Republike Srbije. Na ovaj način Fondacija želi da promoviše ideale profesora Vrkatića, a to su: vera u velike intelektualne i saznajne potencijale mladih ljudi kroz njihov naučni ili umetnički rad u redovnom školovanju i usavršavanju, bez obzira na njihovo trenutno ekonomsko okruženje, kao i podsticanje spoznaje i istraživanja na putu ka ličnom usavršavanju i postizanju društvenih i humanitarnih ciljeva. Drugi cilj fondacije je da se promoviše naučni i intelektualni rad profesora Vrkatića putem elektronskog i štampanog izdavaštva, organizovanjem tribina, tematskih večeri, prikaza, kao i kroz učestvovanje i podržavanje naučnih i drugih skupova u oblastima stvaralaštva i interesovanja profesora Vrkatića, kao i njegovog društveno-humanističkog i javnog delovanja. Jedan od koraka u ostvarivanju ovog cilja je i objavljivanje njegovih sabranih dela u saizdavaštvu Fakulteta za pravne i poslovne studije i novosadske izdavačke kuće Meditteran Publishing u 2009. godini. Nadamo se da će svi zainteresovani akteri prepoznati značaj rada ovog Fonda, te da će svojim intelektualnim i profesionalnim zalaginjima dati doprinos u izgradnji ove plemenite namere.
Za više informacija posetite: www.lazarvrkatic.org

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542