O nama

Misija i vizija

Naša vizija je da formiramo visoke kriterijume stvaranja praktične primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji i regionu.

Osnovna misija Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić jeste obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove. Struktura, koncepcija i način realizacije studija prvog i drugog nivoa visokog obrazovanja usmereni su na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenljivih u praksi.

Kvalitet ove visokoškolske institucije se zasniva na kompetentnom nastavnom kadru i studentima. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i ljudske vrednosti. Pružamo im logističku podršku u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Naša misija je da razvijamo naučnoistraživački rad kroz naučnoistraživačke projekte i učešće nastavnika i studenata na naučno-stručnim skupovima.

Kao sastavna delatnost visokoobrazovne institucije jeste i izdavačka delatnost (udžbenička literatura, monografije, zbornici radova). Njena funkcija je da omogući stručnu afirmaciju nastavnika i obezbedi osnovnu udžbeničku literaturu za studente.

Kako bismo realizovali našu viziju i misiju odredili smo sledeće ciljeve poslovanja:

 • Koncipiranje i organizovanje nastavnih planova i programa koji su u potpunosti
  prilagođeni evropskim standardima i usaglašeni sa zakonskim odrednicama.
 • Kontinuirani rad na usavršavanju i razvoju nivoa studija i nastavnih planova i programa.
 • Razvoj pozitivnog stava studenata prema učenju i praktičnoj primeni usvojenog znanja.
 • Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja
  kvaliteta nastavnog procesa.
 • Kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje zaposlenih.
 • Uspostavljanje dvosmerne saradnje sa pravnim i poslovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
 • Uključivanje u domaće i međunarodne istraživačke porojekte.
 • Pokretanje zbornika radova.Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542