Aktivnosti

Projekti

Nastavnici i saradnici Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić trenutno učestvuju na dugoročnom projektu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost broj 142-451-2587/2021-01/2, pod nazivom “Izazovi mladih u KOVID-19 i post KOVID-19 periodu: Nasilje ili razvoj društva u duhu preduzetništva”. U prethodnom periodu, nastavnici i saradnici Fakulteta učestvovali su na većem broju projekata. U periodu od 2012. godine, ostvareno je sedam projekata u kojima su nastavnici Fakulteta bili rukovodioci I veći broj projekata u kojima su nastavnici Fakulteta učestvovali u saradnji sa drugim fakultetima. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija. U projektu „Uloga osiguranja poljoprivrede u finansiranju posledica ostvarenja elementarnih nepogoda u Vojvodini: aktuelno stanje i perspektive razvoja“, sa brojem 114-451-3008/2012, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bio prof. dr Vladimir Njegomir sa smera Poslovna ekonomija. U projektu je učestvovao još jedan nastavnik sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive“, sa brojem 114-451-3818/2013, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bila prof. dr Mirjana Franceško sa smera Poslovna psihologija. U projektu je učestvovalo 12 nastavnika i saradnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija: Franceško, M., urednik, „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive“, 2014. U projektu „Razvoj funkcionalne pismenosti“, sa brojem 114-451-1279/2014, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bila prof. dr Nada Savković sa smera Engleski jezik. U projektu je učestvovalo pet (5) nastavnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija: Savković, N., et al.,  Prozna i dokumentacijska pismenost učenika III razreda novosadskih srednjih škola: Mapiranje problema, 2015. U projektu „Održivost Agrobiznisa AP Vojvodine u uslovima ostvarenja klimatskih promena“, sa brojem 114-451-954/2015, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bio prof. dr Vladimir Njegomir sa smera Poslovna ekonomija. U projektu je učestvovao još jedan nastavnik sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija: Njegomir, V., et al., „Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede“, 2017. U projektu „Proaktivno ponašanje mladih kao osnova društvenog integriteta i prosperita“, sa brojem 142-451-3555/2017, koji koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je prof. dr Mirjana Franceško sa smera Poslovna psihologija. U projektu je učestvovalo ukupno dvanaest nastavnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U projektu “Interpersonalne veštine i digitalni mediji kao prediktori karijerne adaptabilnosti”, sa brojem 142-451-2265/2019-03, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac projekta bila je prof. dr Željka Krpović-Bojanić sa smera Poslovna psihologija. Projekat je dobijen 8. jula 2019. godine a uspešno je završen jula 2020. godine. U projektu je učestvovalo ukupno deset nastavnika sa Fakulteta za pravne I poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bio je nosilac projekta a Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu je bio parnter u projektu. U projektu „Sudska zaštita prava iz radnog odnosa tokom Kovid pandemije na teritoriji APV – izazovi u procesu pridruživanja Srbije EU”, sa brojem 142-451-2027/2022-01/01, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac projekta bio je doc. dr Zoran Vavan sa smera Pravo. Projekat je dobijen u 2022. godini a projekat je završen u toku 2023. godine. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je nosilac projekta. U projektu učestvuje tri nastavnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Dugoročnim naučnim projektom „Izazovi mladih u KOVID-19 i post KOVID-19 periodu: Nasilje ili razvoj društva u duhu preduzetništva ”, sa brojem ugovora 142-451-2587/2021-01/2, rukovodi prof. dr Vladimir Njegomir. Prva godina projekta započeta je 15. oktobra 2021. godine a zaključno sa 15. oktobrom 2022. godine je uspešno urađena. Nakon predaje izveštaja i prijave za nastavak projekta, u oktobru 2022. godine odobrena je i druga godinu projekta čiji je završetak krajem oktobra 2023, nakon čega se planira nastavak projekta u 2024. i 2025. godini. Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je nosilac projekta. U projektu učestvuje sedam nastavnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542