Aktivnosti

Tribine

Kao nadogradnja redovne nastave na visokoškolskoj ustanovi, organizujemo tribine, okrugle stolove, konferencije i razgovore iz oblasti u okviru studijskih programa, ali i na društveno akruelne teme. Studijski programi organizuju gostujuća predavanja ili prezentacije eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Imali smo priliku da ugostimo priznate stručnjake iz oblasti prava, psihologije, lingvistike, kriminalistike, sociologije, istorije, filozofije kao i eminetne stručnjake iz prakse.

Izdvajamo:

Tribina:Darovitost

25.04. 2018. na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održana je tribina pod nazivom “Darovitost”. Na tribini su govorili: mr Predrag Đukić, ekspert Nacionalnog centra za talente, doc. dr Oliver Tošković, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju i Luka Kadić, talent menadžer u Eipix Entertainment. Na tribini se razgovaralo o tome koliko je naš školski sistem, uključujući i fakultete, stimulativan za darovite učenike i studente. Imali smo priliku da čujemo i o načinu rada u Istraživačkom centru Petnica, koji radi sa darovitim mladim ljudima. A na kraju je bilo reči i o radu sa talentima u preduzećima i kompanijama.

Organizacija naučno – stručnog skupa: Praksa i istraživanje u psihoterapiji – suprotstavljeni partneri ili igrači tanga

Katerdra za psihoterapiju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić zajedeno sa “Educatieve Academie” iz Antverpena u Belgiji organizovala je međunarodnu konferenciju “Praksa i istraživanje u psihoterapiji – suprotstavljeni partneri ili igrači tanga”.

Tribina “Advokatski pripravnik”

21. decembra 2016. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu održana je tribina pod nazivom „Advokatski pripravnik“ u organizaciji ELSE – evropskog udruženja studenata prava. Govornici na tribini bili su advokatski pripravnici, koji su studije prava završili na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Svoja profesionalna iskustva iz advokatske referade sa studentima su podelili Tanja Čupić, Aleksandar Bodlović i Miljan Perović. Studenti su imali priliku da čuju interesantna iskustva i savete svojih starijih kolega, koji im mogu biti od koristi ukoliko se odluče da nakon fakulteta svoju karijeru grade u advokaturi.

Tribina: Master zapošljavanje i samozapošljavanje psihologa

HR specijalista Nevena Markov, HR specijalista Mirko Jović, školski psiholog Kokai Aniko, vlasnik Pegasus centa za razvoj potencijala Filip Tasić i specijalista kliničke psihologije Staša Miloščin upoznali su studente psihologije sa tokom razvoja njihovih karijera i ohrabrili ih da budu proaktivni kada je reč o traženju posla i sticanju kompetencija nakon završetka studija.

Gostujuće predavanje: Primena poligrafa

18. novembra na Fakultetu za pravne i poslvne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, u organizaciji Nacionalnog kriminalističkog centar MUP-a Srbije i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, oodržano je gostujuće predavanje Sandre Perić, diplomiranog psihologa i poligrafiste iz Odseka Krimnalističko-tehničkog centra u Novom Sadu MUP-a Srbije, na temu: ”Poligraf u kriminalistici”. Studenti zainteresovani za kriminologiju i psihologiju kriminala imali su priliku da od eksperta saznaju sve o upotrebi poligrafa, kao i da učestvuju u demostraciji poligrafskog testiranja.

Promocija knjige:

Povodom izlaska iz štampe memoarskih zapisa advokata Tome File „Završna reč”, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održana je 2. decembra 2015. promocija knjige, na kojoj je pored autora govorio i njen izdavač – gospodin Manojlo Vukotić. Moderator je bio Zoran Vavan, MA sa Katedre za pravo.

Tribina: Sporazumi u krivičnom postupku

U ponedeljak 25. maja 2015. sa početkom u 17:00 časova, na našem Fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Katedre za Pravo održana je tribina pod nazivom “Sporazumi u krivičnom postupku”. Govornici na tribini:
 • prof. emeritus Momčilo Grubač,
 • Slobodan Beljanski, advokat,
 • Vidak Daković, zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu,
 • Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog Kasacionog suda.
Tribina je održana u Amfiteatru našeg Fakulteta u Novom Sadu.

Okrugli sto: O perspektivama regionalizma u Srbiji

U četvrtak 26. marta 2015. godine u organizaciji Katedre za Pravo, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održao se razgovor na temu „Regionalizacija – pitanje političke budućnosti Srbije“. U razgovoru su između ostalih, učestvovali Jadranka Jelinčić, Pavel Domonji, Miroslav Keveždi, Duško Radosavljević i Aleksandra Đurić-Bosnić… Povod za razgovor je bio Zbornik tekstova „Socio-kulturni aspekti regionalizacije Srbije u kontekstu evrointegracija“, u kojem su tekstovi više eminentnih autora: Latinke Perović, Olivere Milosavljević, Aleksandre Molnara, Lasla Vegela, Pavela Domonjija, Boška Kovačevića, Duška Radosavljevića… Zbornik je uredila Aleksandra Đurić-Bosnić, a objavio ga je Centar za interkulturalnu komunikaciju – CINK.

Okrugli sto: O Džonu Kenetu Galbrajtu

Katedra za Pravo organizovala je u sredu 17. decembra 2014. godine sa početkom u 17 časova, u amfitetru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, Povod okupljanja je knjiga Ričarda Parkera, “Džon Kenet Galbrajt” koju je početkom 2014. godine izdao “Mediterran publishing” iz Novog Sada. Učesnici:
 • prof. dr Fuada Stanković (rektorica Novosadskog univerziteta, 2001-2004), „Galbrajt – Institucionalni ekonomista“,
 • prof. dr Alpar Lošonc (profesor Novosadskog i Univerziteta u Segedinu), „Galbrajt – Kritičar postgalbrajtovskog razdoblja,
 • prof. dr Duško Radosavljević (profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije i predsednik VPA), „Džon Kenet Galbrajt – liberalni, američki intelektualac,
 • mr Mihailo Brkić (bivši ambasador R. Srbije u Kuvajtu), „Galbrajt – Politika, ekonomija, diplomatija“,
 • Ana Nešić, master (doktorantkinja Univerziteta u Novom Sadu), „Galbrajtova anatomija moći“,
 • prof. dr Dušan Marinković (profesor Novosadskog univerziteta i urednik u Meditteran publishing), „Biografija Džona Keneta Galbrajta – Ričarda Parkera“.

Tribina: Budućnost psihoterapije u kontekstu nacionalne i evropske saradnje

U ponedeljak 08. decembra 2014, Katedra za Psihoterapiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizovala je tribinu pod nazivom: Budućnost psihoterapije u kontekstu nacionalne i evropske saradnje. Učesnici su predstaviti model koji povezuje akademski i profesionalni nivo edukacije u psihoterapiji i podržava psihoterapijski trening iznad nacionalnih granica kroz saradnju izmedju nacionalnih i stranih trening i akademskih organizacija. Predstavljeni su sadržaj i specifičnosti ovog modela koji, osim vec pomenutih integracija, povezuje i različite psihoterapijske modalitete. Koncept razvoja i budućnosti psihoterapije bio je sveukupni okvir sadržaja i diskusija na tribini. Gosti su bili:
 • Prof dr Kenet Evans, Predsednik evropske asocijacije za integrativnu psihoterpiju,
 • Mr sci Ana Ristović, telesni psihoterapeut,
 • Prof dr Vesna Petrović, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Gostujuće predavanje: Generalni državni revizor, Radoslav Sretenović

18. novembra 2014. godinena Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, u organizaciji katedre za Poslovnu ekonomiju, održano je gostujuće predavanje Radoslava Sretenovića, Generalnog državnog revizora i predsednika Državne revizorske institucije na temu: Značaj državne revizije u modernim tržišnim privredama. Predavanje se održalo sa početkom u 10:00 časova u učionici 316 na III spratu Fakulteta, Bulevar oslobođenja 76 u Novom Sadu.

Gostujuće predavanje: Prof. dr Danko Šipka

U petak, 31. oktobra, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, a u organizaciji Katedre za Engleski jezik, prof. dr Danko Šipka održao je predavanje pod nazivom “Međujezičke leksičke razlike”. Prof. dr Danko Šipka je ugledni lingvista i leksikograf, redovni profesor slavistike na državnom univerzitetu Arizone, a u Srbiji je povodom gostovanja na Sajmu knjiga u Beogradu, kao gost izdavačke kuće “Prometej”. Profesor Šipka je autor nekoliko rečnika, kao što su Savremeni englesko-srpski rečnik, Veliki englesko-srpski rečnik, Veliki srpsko-engleski rečnik, u izdanju “Prometeja” iz Novog Sada.

Gostujuće predavanje: Milutin Stoilović

23. septembra na Fakultetu za pravne i poslvne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, u organizaciji Nacionalnog kriminalističkog centar MUP-a Srbije i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, oodržano je gostujuće predavanje Milutina Stoilovića, forenzičkog naučnika iz Kanbere (Australija), izumitelja Polilajt aparata koji koriste forenzičari širom sveta pod nazivom: “Polilajt projekt – razvoj i upotreba u forenzici” Izvodi iz predavanja: Predavanje je bilo namenjeno forenzičarima iz Srbije, stručnoj i naučnoj javnosti i studentima
 • Razvoj Unilajta od 1980 do 1985 godine na Australiskom Nacionalnom Univerzitetu u Kanberi,
 • Preuzimanje Unilajta od strane Rofin-a, Melbournske kompanije, i marketiranje kao Polilajt,
 • Upotreba svetla u forenzičkoj nauci za otkrivanje kriminalističkih tragova Detekcija otisaka prstiju sa osvrtom na korišćenje Polilajta Polillajt: Forenzički lzvor Svetlosti, osobine, upotreba, zaštita,
 • Ograničena demostracija upotrebe Polilajta.

Okrugli sto: Srbija – Sarajevo – Svet 1914.

Povodom obeležavanja stogodišnjice od sarajevskog atentata i početka Prvog svetskog rata Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizovao je u utorak, 27. maja 2014. godine u Novom Sadu okrugli sto na temu: Srbija – Sarajevo – Svet 1914. – istorijske činjenice i pokušaji revizionizma 100 godina posle Okvirna pitanja za raspravu su bila: Politička situacija u Evropi i svetu na početku XX veka; Politička situaciji u Srbiji i uloga “Crne ruke” posle Majskog prevrata; Aneksija 1908. i prilike u Austro-Ugarskoj i Bosni i Hercegovini; Ekonomska situacija u Srbiji i odnosi sa Austro-Ugarskom; Atentat kao oblik političke borbe i Veliki rat: velika očekivanja i velike posledice. U razgovoru su učestvovati:
 • Prof. dr Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU, Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu,
 • Prof. dr Milan Ristović, Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu,
 • Prof. dr Slobodan Bjelica, Vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,
 • Prof. dr Boris Kršev, Fakultet za pravne i posloven studije dr Lazar Vrkatić, uvodničar i moderator.

Tribine: Novi zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije, prednosti i nedostaci

Tokom maja 2014. godine na našem Fakultetu u Novom Sadu i Nišu, održane su tribine pod nazivom “Novi zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije, prednosti i nedostaci”. U sredu 14. maja u Novom Sadu, amfiteatar, Bulevar oslobođenja 76, sa početkom u 17:00 časova. Govornici su bili:
 • prof. emeritus Momčilo Grubač,
 • Toma Fila, advokat,
 • Dijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu,
 • Aleksandra Šošević, zamenik Višeg javnog tužioca u Nišu.

Tribine: Konstantin Veliki i Milanski edikt

Okvirna pitanja za raspravu su bila:
 • Rimska država na početku IV veka – između dominata i tetrarhije,
 • Rimska tradicionalna religija i hrišćanstvo,
 • Uspon Konstantina Velikog i sudbonosno IN HOC SIGNO VINCES,
 • Milanski edikt,
 • Dogmatski sporovi – Arijanstvo, Nikejski sabori i simboli hrišćanske vere,
 • Pravni život – Konstantinove reforme i konstitucije.
Niš U organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada održana je 14. maja 2013. tribina u Niškom kulturnom centru na temu “Konstantin Veliki i Milanski edikt”. Uz prisustvo brojnih medija, gostiju i studenata sa našeg fakulteta u Nišu, skup je otvorila dekanica Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić prof. dr Mirjana Franceško, a nakon uvodnog izlaganja prof. dr Boris Krševa, na okruglom stolu govorili su i:
 • Prof. dr Radivoje Radić – redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu,
 • Prof. dr Mila Jovanović – redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu u penziji i
 • Nebojša Ozimić, kustos Narodnog muzeja u Nišu.
Novi Sad Povodom obeležavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, u petak, 24. maja u Novom Sadu, s početkom u 18:00 časova u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, održan je Okrugli sto na temu: “Konstantin Veliki i Milanski Edikt”. Uvodničar je bio prof. dr Boris Kršev. a u razgovoru učestvuju:
 • Prof. dr Radivoje Radić redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu,
 • Prof. dr Mila Jovanović redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu u penziji,
 • mr Boris Stojkovski asistent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,
 • Nebojša Ozimić, prof. kustos Narodnog muzeja u Nišu.

Tribina: Izazovi advokatske profesije u okviru aktuelnih procesa društveno-političke tranzicije u Srbiji

U organizaciji Katedre za pravo “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” 10. maja u Nišu, a 23. maja 2012. godine u Novom Sadu, održane su stručne tribine o izazovima advokatske profesije u okviru aktuelnih procesa društveno-političke tranzicije u Srbiji. Pred prepunim amfitwatrima u Novom Sadu i Nišu, govorio je doajen jugoslovenske i srpske advokature, gospodin Toma Fila. Toma Fila Rođen je 29. jula 1941. u Bitolju (u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji), a po nacionalnosti je Cincar. Sin je poznatog advokata Filote File, koji iako je bio partizan, posle rata bio u zatvoru kao politički zatvorenik. U javnosti je postao poznat kao advokat ljudi optuženih za najteža krivična dela, među kojima je veliki broj bio optužen za dela za koja je bila zaprećena smrtna kazna. Povodom smrtne kazne je izjavio: “Protivnik sam smrtne kazne – i uvek sam spreman da izrazim svoj stav”. Zastupao je i mnoge političare među kojima su: Jovanka Broz, Slobodan Milošević, Goran Hadžić… itd. Prvi je advokat iz Srbije koga je angažovao Haški tribunal neposredno po svom osnivanju, no to ga nije sprečilo da kritikuje rad Haškog tribunala.

Gostujuće predavanje: Viceguverner “Narodne banke Srbije” dr Bojan Marković “Monetarna politika i aktuelna monetarna kretanja”

Viceguverner “Narodne banke Srbije” (NBS), dr Bojan Marković je na poziv Katedre za Poslovni menadžment “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić”, 22. marta 2012. godine održao predavanje na temu “Monetarna politika i aktuelna monetarna kretanja”. Predavanje viceguvernera obuhvatilo je četiri celine: monetarnu politiku Narodne banke Srbije, proces odlučivanja o monetarnoj politici, instrumente monetarne politike i aktuelna monetarna kretanja. O predavaču: dr Bojan Marković, viceguverner “Narodne banke Srbije” Diplomirao je 1997. godine na beogradskom Ekonomskom fakultetu, a magistrirao 2000. na Univerzitetu u Birmingemu, Velika Britanija, gde je i doktorirao 2005. godine na temu “Kreditni kanali transmisionog mehanizma monetarne politike”. Centralnobankarsku karijeru otpočeo je 2000. u centralnoj banci Engleske, u Londonu, gde je radio na poslovima monetarne politike i finansijske stabilnosti. Od 2008, kao izvršni direktor u finansijskoj kompaniji “Goldman Saks” u Londonu, radio je na razvoju investicione strategije u oblasti deviznog kursa, kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa i ulaganja u hartije od vrednosti. Od 01. oktobra 2009. godine nalazi se na funkciji viceguvernera “Narodne banke Srbije”.

Diskusija: Društveni centar – utopija, realnost, utopija

nicijativa za “Društveni centar” i “Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” organizovali su javnu diskusiju „Društveni centar – utopija, realnost, utopija”. Diskusija se održala u ponedeljak 21. maja 2012. sa početkom u 19 časova, u amfiteatru “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić”, Bulevar oslobođenja 76, prvi sprat. Na skupu je govorila aktivistkinja Inicijative za “Društveni centar”, mr Ivana Volić i aktivisti Nikola Burić i Marko Simić, dok je domaćin i voditelj bio Prof. dr Petar Teofilović. Pored detalja vezanih za formiranje Inicijative, ulazak i boravak u kasarni, te izbacivanje, prisutni su imali priliku da saznaju šta je motivisalo aktiviste i aktivistkinje da se udruže u ovu Inicijativu, šta je to pravo na grad na koje se aktivisti i aktivistkinje pozivaju u svojoj borbi, zbog čega oni svoj ulazak u kasarnu smatraju legitimnim činom, kakav je odnos gradskih i republičkih struktura vlasti prema aktivistima i aktivistkinjama, koje aktivnosti sprovode nakon izbacivanja, koji su im planovi itd. Diskusija zamišljena kao interaktivan skup na kome su prisutni ohrabrivani da postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje, a razgovor je bio dopunjen vizuelnim materijalom.

Predavanje o Pokrajinskom ombudsmanu na FPPS-u

Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih je juče na “Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu održala predavanje o radu institucije Pokrajinskog ombudsmana. Nakon što je studentima prava, poslovne psihologije i menadžmenta predstavila pravni okvir na osnovu kog je institucija ustanovljena, ombudsmanka Muškinja Hanrih je govorila i o ovlašćenjima i postupcima koje Pokrajinski ombudsman vodi po predstavkama građana i po sopstvenoj inicijativi. Izneti primeri predstavki po kojima je institucija postupala poslužili su kao osnova za diskusiju u kojoj je studente najviše zanimalo kako Pokrajinski ombudsman postupa u slučajevima kada se građani žale na rad javnih preduzeća, kao i kada imaju pritužbe na kršenja prava deteta, u oblasti zdravstvene zaštite i obrazovanja, te kada se žale na rad sudskih organa nad kojima ni u jednoj državi institucija ombudsmana nema nadležnost.

Tribina: Korporativna bezbednost – stanje i perspektive

Dana 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama “Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu održana je Stručna tribina na temu: Korporativna bezbednost stanje I perspective. Tom prilikom u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zaključen je protokol o saradnji između “Internacionalne policijska asopcijacije – IPA”, sekcija u Srbiji, regija Novi Sad i “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić“, kao i protokol o saradnji između “Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti” i “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić“. Uvodničari:
 • Prof. dr Slobodan Marković – “Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić”,
 • mr Stanko Ljubičić – “Internacionalna policijska asocijacija” (IPA),
 • Dejan Pavlović – direktor “Sektora za korporativnu bezbednost – NIS”.

Okrugli sto: Kako naučno sudimo i istražujemo o istoriji Jugoslavije i Srbije danas?

Na “Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić”, 15. decembra 2011. godine održan je okrugli sto na temu: Kako naučno sudimo i istražujemo o istoriji Jugoslavije i Srbije danas? Povod za to bila je nedavno objavljena knjiga dr Ranka Končara i Dimitrija Boarova: “Stevan Doronjski – odbrana autonomije Vojvodine“ koja je, kako zbog samih autora, tako i zbog samog sadržaja skrenula pažnju javnosti i izazvala različite komentare. Knjiga autentično raspravlja o istorijskim procesima i zbivanjima od kraja Drugog svetskog rata – do početka osamdesetih godina prošloga veka, koja su se dešavala ne samo u Vojvodini i Srbiji, nego i na širem prostoru nekadašnje Jugoslavije. Pisana je na osnovu lične građe (ostavštine) Stevana Doronjskog – jednog od aktivnih učesnika tih događanja, tako da kada se čita, ima se osećaj kao da je njen autor sam Stevan Doronjski, a ne Končar i Boarov. Umeće stvarnih autora da nam prenesu atmosferu, kao i njihov stil pisanja, omogućuju čitaocu da i on postane svojevrsni akter toga vremena. A upravo ta epoha nailazi danas na brojna kontroverzna, paušalna, aproksimativna i hipotetička tumačenja, koja imaju nameru da „objasne“ i „opravdaju“ sadašnje stanje u društvu i državi. Izmene i revizije prošlosti rekli bismo kao da su dobile na intezitetu u poslednjih nekoliko godina.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111



Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542