Aktivnosti

Naučna delatnost

Naučno-istraživački rad
Naučno-istraživački rad

Imajući u vidu neophodnost kontinuiranog naučnog razvoja i stručnog usavršavanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka...

Naučni skupovi
Naučni skupovi

Međunarodni naučni skup, prvi po redu, održan je 14. novembra 2008. godine. Tema je bila Privatna bezbednost – stanje i perspektive...

Tribine
Tribine

Kao nadogradnja redovne nastave na visokoškolskoj ustanovi, organizujemo tribine, okrugle stolove, konferencije i razgovore iz oblasti...

Projekti
Projekti

Nastavnici i saradnici Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić trenutno učestvuju na kratkoročnom projektu...

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542