Aktivnosti

Naučni skupovi

Prošli:

Šesti međunarodni naučni skup:
Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19
25-26. 11. 2021.

Pandemija COVID-19 sada traje pune dve godine. Pogodila je sve zemlje sveta i odrazila se na apsolutno sve aspekte našeg života i rada.U većoj meri njeni uticaji jesu negativni, budući da je potpuno prekinula ili onesposobila funkcionisanje života ili rada u nekim oblastima. S druge strane, neosporno je da je pandemija iznedrila i ponešto dobro. Bez obzira na uticaj, novonastala situacija naterala nas je da preispitamo sisteme i načine rada, izađemo iz zone komfora i prilagodimo se novinama.
U cilju toga, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada je 25. i 26. 11. 2021. godine organizovao Međunarodni naučni skup ,,Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19” s namerom da se uticaji, rezultati i utisci u vezi sa pandemijom sagledaju iz domena različitih naučnih oblasti poput prava, politike, jezika i jezičkog obrazovanja i bezbednosti. Iz oblasti prava otvorena su pitanja suđenja na daljinu, reforme Zakona o parničnom postupku, ustavnopravnih aspekata proglašenja vanrednog stanja, ljudskih prava i sloboda i reforme penzijskog sistema u novonastalim okolnostima. Iz (geo)političkog ugla razmatrale su se tema vakcinacije i aktivizma žena na Zapadnom Balkanu. Iz domena jezika i jezičkog obrazovanja, govorilo se o učešću studenata u onlajn nastavi stranih jezika, učenju i podučavanju jezika na osnovnoškolskom uzrastu, i o novonastalim rečima u engleskom jeziku koje se odnose na pandemiju. Bezbedosnosni aspekti povećane upotrebe digitalnih tehnologija, i funkcionisanje sistema bezbednosti u vanrednim uslovima samo su neke od tema o kojima se raspravljalo u domenu bezbednosti. Konferencija je okupila učesnike iz nekoliko zemalja (Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Poljske i Kine), što je dalo nemerljiv doprinos sagledavanju pomenutih tema i pitanja, podeli iskustava, razmeni mišljenja, te iznalaženju zajedničkih rešenja. Ovaj zbornik, tako, nudi prikaz nekoliko otvorenih i razmotrenih tema tokom dvodnevne konferencije i ima za cilj da doprinese dijalogu na temu uticaja pandemije na različite oblasti našeg života i poslovanja koji se uveliko vodi na međunarodnom nivou.
Peti međunarodni naučni skup:
Vrednosti i identitet
13-14.11.2015.

Cilj ovog naučnog skupa bio je da okupi naučne radnike i istraživače ovih fenomena, kao i ljude iz drugih oblasti javnog života koji su svesni značaja teme u savremenom društvu. Period u kojem živimo – doba novih globalnih društvenih pokreta – dovodi do ubrzanih kulturoloških promena koje postavljaju na pijedestal i nove društvene vrednosti na kojima pojedinac kreira i svoj novi identitet. Otuda, globalno društvo suočeno sa sopstvenim izazovima na početku XXI veka počinje da preispituje da li su sve vrednosti koje su sa njim donete i društveno opravdane. Cilj konferencije bio je da se sa što više strana razmotre fenomeni vrednosti i identiteta putem razmene akademskih ideja i znanja kako bi se došlo do održivih koncepata suživota u kompleksnom savremenom društvu. Naučnom skupu je pored naučnih radnika iz Srbije i regiona, prisustvovao i veliki broj načnika iz čak 15 zemalja članica Evropske unije.
Četvrti međunarodni naučni skup:
Multikulturalnost i savremeno društvo
01.03.2013.

Cilj ovog skupa bio je da se „probudi” svest zajednice o značaju multikulturalnosti za savremeno, globalno društvo, a osnovna poruka mogla bi se definisati rečenicom F. Brodela: „Zemljina kugla se stalno smanjuje i više no ikad su ljudi primorani da žive zajedno – pod istim krovom, stisnuti jedni uz druge […] a usled takve bliskosti moraju da dele čak i zajedničke predrasude”. U doba globalnih ekonomskih i političkih promena, multikulturalno okruženje postaje svakodnevni kontekst života i poslovanja koji nosi sa sobom posebne izazove i prepreke. Njihovo formalno i suštinsko prevazilaženje predstavlja imperativ savremenog društva.
Treći međunarodni naučni skup:
Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva
02.11.2010.

Značaj i aktuelnost teme ovog skupa prepoznao je Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj koji odlučuje da podrži i sufinansira skup. Ovakav odnos pokrajinskih organa prema Fakultetu – prilikom organizovanja narednih naučnih skupova – postaće praksa. Važnost teme uočena je i od strane brojnih učesnika iz zemlje i inostranstva. Za skup se prijavio 121 učesnik sa 82 naučna rada. Pored domaćina i naučnih radnika iz zemlje učešće su uzeli i naučni radnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Poljske, Italije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine.
  • Zbornik radova: Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva

Drugi međunarodni naučni skup
Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize –
Stanje i mogućnosti prevazilaženja.


Na skupu je razmatrano stanje društva i perspektive pojedinca, porodice i preduzeća u uslovima svetske ekonomske krize kao i mogućnosti za njeno prevazilaženje. Cilj skupa je bio da na naučnoj i profesionalnoj osnovi dá svoj doprinos usvajanju optimalnih rešenja za prevazilaženje krize koja je istovremeno i svetska, regionalna, nacionalna, preduzetnička, porodična i lična. U duhu organizatora, i skup je imao ne samo međunarodni, nego i interdisciplanarno-naučni karakter. Skupu je prisustvovao veliki broj naučnih radnika iz zemlje i inostranstva koji su razmatrali probleme društveno-ekonomskih kriza i mogućnosti njihovog prevazilaženja sa psihološkog, ekonomskog, pravnog i bezbednosnog aspekta.
  • Zbornik radova: Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize – Stanje i mogućnosti prevazilaženja

Prvi međunarodni naučni skup:
Privatna bezbednost – stanje i perspektive
14.11.2008.

Na prvom međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Fakulteta pored domaćina učestvovali su i predstavnici Privredne komore Srbije – Udruženja privatnog obezbeđenja, pojedini vlasnici preduzeća za FTO i detektivsku delatnost, predstavnici novosadske kompanije NIS a.d., OTP banke iz Novog Sada, Akademije za diplomatiju i bezbednost iz Beograda, Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banjaluke, Visoke škole unutrašnjih poslova iz Banjaluke, Vojne akademije iz Beograda, Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda, Fakulteta bezbednosti iz Beograda, Policijske uprave za Grad Beograd, Policijske uprave Niš i stručni predstavnici (poznavaoci ove problematike) iz SAD, Danske i Makedonije. Ovaj naučni skup, prvi te vrste u našoj zemlji, propratila su na odgovarajući način i sredstva javnog informisanja. Učešće na ovom eminentnom naučnom skupu uzelo je dvadeset doktora nauka, deset magistara nauka i deset uglednih praktičara – ljudi iz struke, uz trideset prijavljenih referata. Ovako impozantan broj učesnika potvrđuju aktuelnost i multidisciplinarnost izabrane teme za prvi međunarodni naučni skup te vrste, ali i čvrsta rešenost Fakulteta za pravne i poslovne studije da dá svoj puni doprinos sagledavanju i ukazivanju značaja i perspektive privatne bezbednosti u sklopu ukupne bezbednosti zemlje i njenih građana. Sa skupa je objavljen Zbornik naučnih radova što će postati praksa prilikom organizovanja svih narednih međunarodnih naučnih skupova.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542