O nama

O osnivaču

Prof. dr Lazar Vrkatić (1960–2007), osnivač i prvi dekan našeg fakulteta, utemeljivač je vizije obrazovanja na kojoj rad naše institucije počiva.

Rođen je 12. februara 1960. godine u Berkasovu. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Sremskoj Kamenici i Novom Sadu posle kojeg upisuje studije filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomu stiče 1982. godine kao prvi student u generaciji. Potom na Pravnom fakultetu na istom univerzitetu upisuje postdiplomske studije koje uspešno završava odbranom magistarskog rada sa temom Hegelova filozofija države.

Na Pravnom fakultetu, takođe, godine 1994. brani doktorsku disertaciju na temu Prirodno pravo i pozitivisanje prava i stiče zvanje doktora nauka. Dve godine kasnije (1996) uspešno brani drugu doktorsku disertaciju, ovoga puta na svom matičnom – Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na temu Pojam boga u Hegelovoj filozofiji i stiče još jednu titulu doktora nauka.

Na Filozofskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu predavao je dugi niz godina, naposletku u zvanju vanrednog profesora.

Bio je i član više stručnih i ekspertskih komisija Skupštine AP Vojvodine, kao i brojnih tela Novosadskog univerziteta. Osim toga, bio je član Upravnog odbora Matice srpske i sekretar Sekcije za filozofiju i pravo.

Pored brojnih članaka i rasprava objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima, objavio je monografije iz istorije, filozofije prava, praktičke filozofije i filozofije religije, među kojima se ističu:

Lazar Vrkatić je bio izuzetna i inspirativna ličnost. U svom naučnom radu bio je uzor mnogima, svojom originalnom filozofskom mišlju, kreativnim pristupom u razmatranju problema koji su interesovali njegov naučni rad i izuzetnim nivoom akademskog profesionalizma i zalaganja. Njegov opus predstavlja nemerljiv doprinos savremenoj filozofskoj misli u Srbiji.

Takođe je zapamćen po svom pedagoškom radu, u kojem je generacijama studenata uspeo da prenese deo znanja koje poseduje kroz visoko artikulisana, razumljiva i nadahnjujuća predavanja, pred uvek punim auditorijumima. Kao profesor je izuzetno poštovao svoje studente kao ravnopravne kolege i bio uvek spreman da im pruži podršku u nastavi i van nje.

Posle godina rada na Univerzitetu odlučio je da svoje iskustvo, znanje i sposobnost stavi u službu vizije obrazovanja u koju je lično verovao. S puno hrabrosti i uverenosti pristupio je organizovanju nezavisne akademske institucije koja bi omogućila razvijanje savremenog obrazovanja i u kojoj bi se student i njegove potrebe nalazile na prvom mestu. Profesorovi srčani i iskreni pokušaji su rezultirali našim fakultetom koji posle njegove prerane smrti nosi njegovo ime.

Naša institucija je zadužena radom Lazara Vrkatića, koji se ne oslikava samo u našem nazivu. U svakodnevnom radu mi pokušavamo da oživimo sve ideje našeg osnivača, o nezavisnom, dostupnom, pravednom i korisnom obrazovanju koje koristi i svojim studentima i zajednici u kojoj se nalazi. Imali smo sreću da kao kolektiv i time budemo inicijalno okupljeni oko čoveka koji je umeo ne samo da prenese svoje vizije i ciljeve drugima, nego i da nadahne druge da preuzimaju korake za koje su možda mislili da nemaju hrabrosti. Iz iskrenog prijateljstva i razmene ideja sa mnogima iz našeg kolektiva, profesor Vrkatić je sagradio temelj institucije iza koje danas svi stojimo.Za više informacija posetite: www.lazarvrkatic.org

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542