Poslovna psihologija

Osnovne studije

Studijski program Poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog. Ovaj studijski program osposobljava pre svega za nastavak obrazovanja na višim nivoima studija, ali i za obavljanje određenih poslova u preduzećima, institucijama i javnim ustanovama.

Specifičnost naših studijskih programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim poslom, s obzirom da su tokom studija organizovane stručne prakse. Na pojedinim studijskim programima osnovnih studija, predviđena je i izrada završnog rada, čiji je cilj da student pokaže sposobnost analize, sinteze i upotrebljivosti stečenih znanja u obradi određenog problema iz oblasti studija. Studenti koji steknu 180 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, mogu da obavljaju poslove kao što su: saradnik diplomiranog psihologa, analitičar radnih mesta, saradnik u nastavi, mlađi savetnik, referent, pomoćnik menadžera, PR menadžer, mlađi savetnik za zapošljavanje i profesionalni razvoj i sl. Primena stečenih znanja i veština podrazumeva obavljanje onih delatnosti koje su vezane za savremene sisteme i poslove psihologa, a tiču se ljudskih resursa, sprovođenja istraživanja, statističke obrade podataka, menadžmenta i marketinga. Rad na ovim poslovima zahteva bazična i praktična znanja iz oblasti psihologije, kao i prava i ekonomije koja studenti dobijaju kroz niz obaveznih i izbornih predmeta.

Zvanje

Nakon ostvarenih 180 ESPB stiče se diploma osnovnih akademskih studija: PSIHOLOG (Bachelor).

Struktura

Osnovne akademske studije traju šest semestra. Svi predmeti su jednosemestralni, pri čemu su predmeti u prva dva semestra, uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija (zastupljeni su uglavnom teorijsko-metodološki i akademsko-opšteobrazovni predmeti). U oba semestra se sluša bar po jedan izborni predmet. U trećem i četvrtom semestru predmeti konkretnije obrazuju studente iz naučnih oblasti i na ovom nivou osnovnog akademskog obrazovanja studenti mogu odabrati izborne predmete uglavnom akademsko-obrazovnog karaktera. Peti i šesti semestar su u pogledu nastavnog sadržaja tako koncipirani da predstavljaju usavršavanje znanja i praktičnih veština. Fond časova je na osnovnim akademskim studijama (Bachelor) od 30 do 70 po predmetu semestralno. Opterećenost studenata na osnovnim akademskim studijama (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru.

Školska 2024-25. godina:

Prva Godina

 • Osnovi sociologije
 • Uvod u psihologiju
 • Statistika u psihologiji
 • Razvojna psihologija
 • Izborni blok I
  Poslovni engleski jezik 1
  Francuski jezik 1
  Italijanski jezik 1
 • Osnove socijalne psihologije
 • Evoluciona psihologija
 • Metodologija psiholoških istraživanja
 • Izborni blok II
  Poslovni engleski jezik 2
  Francuski jezik 2
  Italijanski jezik 2
 • Izborni blok III
  Poslovna komunikacija
  Osnovi ekonomije

Druga Godina

 • Psihologija grupe
 • Osnove psihologije ličnosti
 • Psihologija marketinga
 • Izborni blok IV
  Psihologija adolescencije
  Akademsko pisanje
 • Izborni blok V
  Poslovni engleski jezik 3
  Francuski jezik 3
  Italijanski jezik 3
 • Osnove kliničke psihologije
 • Psihologija rada
 • Osnove pedagoške psihologije
 • Mentalno zdravlje
 • Izborni blok VI
  Radno pravo
  Ekonomija marketinga

Treća Godina

 • Organizaciono ponašanje
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Psihodijgnostika
 • Uvod u analize podataka
 • Izborni blok VII
  Psihologija odraslog doba
  Psihologija potrošačke kulture
 • Psihološki konsalting i intervencije
 • Psihometrija
 • Izborni blok VIII
  Razvoj profesionalne karijere
  Kriminologija
 • Praksa
 • Završni rad

Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi – max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit

Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti psihologije pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika. Literatura: Udžbenik za pripremu prijemnog ispita: Psihologija za 2. razred gimnazije, autori: Milojević Apostolović, B. i Jovanović, N. – Beograd: Novi Logos.

Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.
Datum Vreme Učionica Predavač Tema
I CIKLUS
02.03. 12:00-13:30 401 Mihajlo Ilić Emocije
09.03. 12:00-13:30 401 Isidora Rajić Ontogenetski razvoj. Pamćenje i zaboravljanje
16.03. 12:00-13:30 401 Jelka Lagundžin Predmet i metode psihologije, Organske osnove psihičkog života
13:45-15:15 401 Nemanja Šajinović Mišljenje. Osoba u socijalnom okruženju
23.03. 12:00-13:30 401 Radojka Šolak Motivacija, frustracije i konflikti
30.03. 12:00-13:30 401 Aleksandra Zlatković Ličnost
13:45-15:15 401 Peđa Miladinović Opažanje – oseti i opažaji, Psihički poremećaji i izmenjena stanja svesti
II CIKLUS – REPRIZA PRVOG CIKLUSA
11.05. 12:00-13:30 401 Mihajlo Ilić Emocije
18.05. 12:00-13:30 401 Jelka Lagundžin Predmet i metode psihologije, Organske osnove psihičkog života
13:45-15:15 401 Nemanja Šajinović Mišljenje, Osoba u socijalnom okruženju
25.05. 12:00-13:30 401 Radojka Šolak Motivacija, frustracije i konflikti
01.06. 12:00-13:30 401 Isidora Rajić Ontogenetski razvoj. Pamćenje i zaboravljanje.
08.06. 12:00-13:30 401 Aleksandra Zlatković Ličnost
13:45-15:15 401 Peđa Miladinović Opažanje – oseti i opažaji, Psihički poremećaji i izmenjena stanja svesti

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2024/25. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita u skladu sa upisnim kvotama. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2023/2024. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima, a u skladu sa Konkursom.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2024/25. godinu u skladu sa datumima navedenim u Konkursu. Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2024/25. godine, u skladu sa upisnim kvotama. Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2023/24. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u skladu sa upisnim kvotama i konkursom. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama. Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:
 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)
Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 7.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41. U delu uplatnice poziv na broj kandidat navodi svoj JMBG. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u skladu sa konkursom:
 • u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

Stipendije

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2023/24. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.
Ove studente stipendira Fondacija Lazar Vrkatić.

Karijere

Nakon završenih studija naši studenti uspešno se zapošljavaju u sledećim oblastima:
 • obrazovni sektor: predškolske ustanove,osnovne i srednje škole, privatne škole…
 • zdravstvene institucije: državne i privatne
 • privreda: ljudski resursi, struktura i razvoj organizacije, PR…
 • agencije: marketing, istraživanja tržišta, PR…

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti, Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200. Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542