Arhiva događaja

Počinje besplatna pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić”
organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog
ispita za sve studijske programe.

U ovom delu imaćete priliku da odgledate video predavanja, takođe i da skinete druge
forme materijala (skripte, testove…) koji će vam pomoći oko pripreme za polaganje
prijemnog ispita ali i približiti vam iskustvo studiranja na našem fakultetu.

Svim predavačima možete postaviti pitanja putem e-mejla – ona koja se odnose na prijemni ispit,
ali i na sve druge segmente studiranja na našem fakultetu.

Takođe svoja pitanja možete poslati i putem e-maila: pripremna-nastava@flv.edu.rs

Da bi ste pristupili pripremnoj nastavi za pojedine studijske programe
potrebno je da prvo popunite pristupni formular za prijavu na adresi:
http://www.flv.edu.rs/prijava-za-on-line-pripremnu-nastavu/
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542