O nama

Reč Dekana

Poštovani članovi kolektiva Fakulteta, poštovani studenti i budući studenti, dobro došli!

Proteklih sedamnaest godina postojanja i rada Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i reputacija koju je izgradio u sferi visokog obrazovanja, pored časti koja je nesumnjiva, bude i ponos i radost koje iskreno mogu da podelim sa svima vama.

Punih sedamnaest godina se trudimo da istrajemo na putu koji je od samog početka bio zvezda vodilja svih nas, a to je da studenti steknu kvalitetno obrazovanje, da diplome našeg fakulteta budu prepoznate i da naši diplomirani studenti lako i uspešno prevazilaze poslovne i karijerne izazove.

I verujem da sve ove godine iza nas, kao i naši diplomirani studenti, koji danas rade u uspešnim kompanijama i pozicijama, to i potvrđuju.

Svako vreme nosi izazove sa sobom koje nikako ne smemo posmatrati sa neozbiljnošću niti olako. To naročito ne smemo da dozvolimo mi koji smo se opredelili da se bavimo mladim ljudima. Naš zadatak nije samo da prenesemo znanje, već da budemo podrška i u trenucima kada nepoželjne, tj. instant vrednosti pokušavaju da preuzmu primat u društvu i kada deluju obeshrabrujuće na jedini ispravan put – put obrazovanja.

Da bismo uspeli u tome i nastavili misiju našeg osnivača, trudićemo se da se i dalje razvijamo u pravcu koji podrazumeva saradnju sa uspešnim kompanijama, klinikama, ustanovama, privatnim agencijama, sudovima u kojima naši studenti stiču praktična iskustva, da angažujemo kvalitetne profesore i vrsne stručnjake, da najbolje studente nagrađujemo stipendijama, da širimo saradnju sa drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu, da uvodimo nove atraktivne smerove i ne samo to. Trudićemo se da održimo kvalitet časopisa i izdavačke delatnosti fakulteta, da organizujemo naučne skupove i tribine sa aktuelnim temama i da kao član Univerziteta Union nastavimo putem kojim smo pošli još 2013. godine.

Tokom proteklih sedamnaest godina stekli smo brojne poslovne prijatelje, stekli smo poverenje generacija studenata i njihovih porodica, a to je, priznaćete, nasleđe koje se jedino pažnjom i posvećenošću može negovati i širiti i u godinama i decenijama koje su pred nama.

Hvala vam.

Dekan fakulteta
Prof. dr Jasmina Nedeljković


Novi Sad, mart 2023.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542