Aktivnosti

Studentski parlament

U okviru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić deluje studentska organizacija Studentski parlament, koji kroz saradnju sa organima visokoškolske ustanove ima za cilj ostvarenje prava i zaštitu interesa studenata. Participacija studenata u Studentskom parlamentu je jedna od polaznih osnova Bolonjskog procesa, kroz koju studenti aktivno učestvuju u radu visokoškolske institucije i ravnopravan su partner zajedno sa samom institucijom i profesorima. Naša visokoškolska ustanova ima saradnju sa najvećom studentskom organizacijom na svetu – AISEC-om. Kroz saradnju sa organizacijom koja ima prisustvo na preko 2100 univerziteta u 110 zemalja obezbeđujemo našim studentima međunarodnu platformu koja im pruža mogućnost da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo. Studentima su stvorene mogućnosti za bavljenje sportskim aktivnostima i kroz nastavu ali i u vannastavnim aktivnostima. U sklopu naše akademske ustanove deluje psihološko savetovalište za studente koje pruža podršku i pomoć studentima kojima je potrebna. U okviru studentskih programa koji su zastupljeni na Fakultetu studenti imaju mogućnost za učešće na naučnim skupovima i studijskim putovanjima. U prostoru visokoškolske ustanove se redovno održavaju tribine na aktuelne društvene teme kojima se nadopunjuju redovne nastavne aktivnosti. Naši studenti imaju mogućnost da učestvuju u promotivnim aktivnostima institucije čime stiču praktična znanja iz oblasti marketinga, organizacije događaja…. Studentski parlament organizuje učešće studenata na studentskim okupljanjima i druženjima u okviru istih studijskih programa, kao i žurke i druge zabavne aktivnosti za studente.
Posetite našu Facebook stranicu: Studentski parlament FLV

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542