Upis

Studirati na FLV

Kako izgleda biti student Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić?

Studenti su centar naše institucije i svi naši napori su u cilju obrazovanja, osposobljavanja i razvijanja mladih ljudi koji su rešili da nam poklone svoje poverenje. Studenti našeg fakulteta će se od prvog dana svog studiranja susresti sa prisnim i profesionalnim akademskim okruženjem – okruženjem koje ceni predan rad, podstiče inovativnost i angažovanje, razvija osećaj solidarnosti i zajedništva, spremno je da pomogne pri bilo kom problemu ili poteškoći i da nagrađuje one koji su svojim radom i vrlinom postali inspiracija svojim kolegama.

Koncept nastave

Predavanja su u malim grupama. Praktična nastava i rad na studijama slučaja omugućavaju našim studentima da razvijaju svoje potencijale i lične aspiracije u okviru izabranog programa. Insistiranje na povezivanju teorije i prakse, što je jedna od krilatica naše vizije obrazovanja, čini studiranje interaktivnim i živopisnim istovremeno osposobljavajući naše studente za profesionalnu karijeru i život posle fakulteta. Redovne i poželjne konsultacije sa profesorima omogućavaju razvijanje ličnog odnosa između mentora i studenata koji se tokom godina pretvore u dugoročnu saradnju i prijateljstva.

Vannastavne aktivnosti

Podstičemo naše studente da se što više obrazuju i angažuju u aktivnostima koje nisu usko vezane za izabrane programe. Fakultet redovno organizuje tribine, gostujuća predavanja, okrugle stolove i naučne skupove na kojima studenti imaju prilike da čuju i upoznaju eminentne stručnjake kako iz šire akademske zajednice, tako i iz prakse. Studenti, takođe, imaju priliku da se kroz brojne posete koje organizuje fakultet upoznaju sa radom institucija, državnih i privatnih, kao i kompanija koje bi im mogle biti interesantne u daljem angažmanu. Kroz rad našeg studentskog parlamenta podržavamo okupljanja i druženja u cilju razmene znanja i iskustava među studentima i izgradnje solidarnog i odgovornog pristupa prema zajednici kroz društvene akcije i dešavanja.

Profesori i studenti

U našoj instituciji se neguje personalizovan odnos između studenata i profesora. Smatramo da studenti nisu samo tu da sede mirno kao pasivni primaoci znanja, već da su studenti ravnopravni učesnici u kreiranju svog obrazovanja. Koncept nastave koji favorizuje rad u malim grupama, praktičnu i interaktivnu nastavu omogućava našim studentima da razvijaju svoje potencijale u saradnji sa svojim profesorima. Smatramo da su naši studenti buduće kolege naših profesora, mladi ljudi koji su na početku izuzetnih i interesantnih karijera, te se prema njima tako i ophodimo. U našim učionicama nije zabranjeno postavljati pitanja, naprotiv. Podstičemo angažovanje i interaktivnost, jer mi sa svojim studentima zajedno učimo i razvijamo se.

Uslovi studiranja

Fakultet se nalazi u sopstvenom objektu, koji se proteže na preko 2.300 kvadratnih metara, u potpunosti prilagođenom savremenom načinu studiranja. Sve učionice i amfiteatri su opremljeni audio i vizuelnom opremom. Pored redovnih učionica, opremili smo posebne prostorije za individualne potrebe naših studijskih programa. Na taj način studenti prava mogu vežbati svoje veštine u kabinetu za simulaciju suđenja, studenti psihologije razvijati svoje veštine u psihološkoj radionici, za potrebe studenata koji su na studijama engleskog jezika opremamo prostor za simultano prevođenje, a studenti bezbednosti i kriminalistike u svom kabinetu mogu se susresti sa raznovrsnom opremom, od forenzičke do tehničke koja će im pomagati u njihovom kasnijem profesionalnom angažmanu.

Udžbenici

Besplatni udžbenici koje izdaje Fakultet su dostupni svakom našem studentu u našoj skriptarnici. Smatramo da su udžbenici pravo naših studenata i rešili smo da ih rasteretimo obaveze i stresa oko traženja i pribavljanja obavezne literature za pojedinačne predmete.

Službe fakulteta i studenti

Nastojimo da studentima pružimo ne samo izuzetan kvalitet studiranja u učionicama, nego i van njih. U našim službama radi ljubazan vannastavni kadar koji pre svega ima zadatak da pomogne studentima oko svih pitanja u vezi sa studijama. Naši studenti su dobrodošli i ljubazno dočekani u svim službama, od studentske službe, do administracije i tehničke službe, da zajedno pronađemo rešenje za sve probleme koji se mogu javiti u toku studija.

Mogućnost razmene i daljeg usavršavanja

Akademske studije, osnovne i master, sadrže adekvatno odabrane nastavne predmete, a strukture programa su usaglašene sa trendom reformi u procesu sticanja visokoobrazovnih zvanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa i EHEA (European Higher Education Area). Ovakva struktura nastavnih programa omogući će studentima da lakše uporede svoje kvalifikacije sa sličnim kvalifikacijama koje su stekli studenti na drugim evropskim visokoobrazovnim institucijama, kao i mogućnost unapređenja studijske razmene ili nastavka studija na nekoj sličnoj visokoobrazovnoj instituciji u Evropi, što je pretpostavka za buduće integracione procese i slobodnu razmenu intelektualnih resursa u Evropi. Studijski programi nude studentima strukturu nastavnih predmeta koji su u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima u svetu iz određene naučne oblasti. Praćenje savremenih trendova u određenim naučnim oblastima na određenim nastavnim predmetima definisano je najnovijom obaveznom i širom literaturom koja prati trendove i nudi najnovija znanja iz određenih naučnih oblasti.

Stipendije

Našim studentima su dostupne stipendije iz Fondacije „Prof. dr Lazar Vrkatić“ koju je osnovala porodica profesora Vrkatića da očuva uspomenu na njegov pedagoški, naučni, humanitarni i društveno angažovani rad. Fondacija dodeljuje različite stipendije kojima promoviše ideje i profesionalna zalaganja profesora Vrkatića: maturantima, odnosno budućim studentima i akademcima, kao podsticaj za nastavak školovanja i usavršavanja, bez obzira na ekonomske mogućnosti; studentima Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao podršku za naučnoistraživački rad i svršenim studentima filozofije sa područja Republike Srbije za dalje razvijanje i postizanje društvenih i humanitarnih ciljeva. Na osnovu konkursa koji raspisuje Fondacija „Lazar Vrkatić“, najboljim studentima osnovnih akademskih studija se dodeljuju stipendije za upis u narednu godinu studija.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542