Upis

Upis

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2024/25. godinu na osnovne i master akademske studije na studijskim programima: PravoPoslovna psihologijaPsihoterapija (master), Engleski jezikBezbednost i kriminalistikaBezbednost (master). Takođe za kandidate koji su završili nesrodne osnovne akademske studije, a žele nastaviti obrazovanje master nivoa, nudimo mogućnost pohađanja programa Obrazovanje tokom čitavog života (Continuing education). Predstavljanje fakulteta – 2021. Na svim našim programima se primenjuje savremen koncept nastave, sa akcentom na praktičnom radu i primenjivim znanjima. Predavanja su u malim grupama. Praktična nastava i rad na studijama slučaja omugućavaju našim studentima da razvijaju svoje potencijale i lične aspiracije u okviru izabranog programa. Insistiranje na povezivanju teorije i prakse čini studiranje interaktivnim i živopisnim istovremeno osposobljavajući naše studente za profesionalnu karijeru i život posle fakulteta. Strukture studijskih programa na našem fakultetu su usaglašene sa trendom reformi u procesu sticanja visokoobrazovnih zvanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa i EHEA (European Higher Education Area). Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o detaljima upisa i programima na našem fakultetu izaberite Osnovne ili Master studije i pronađite detalje o programu koji Vas zanima!

Osnovne studije
Osnovne studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2021/22. godinu na studijskim...

Master studije
Master studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 201/22. godinu na master...

Obrazovanje tokom života
Obrazovanje tokom života

Mogućnost upisa master studija Poslovne psihologije ili Psihoterapije za studente koji su završili nesrodne..

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542