Događaji

AMS - Lični brend

AMS Solutions d.o.o. iz Beograda i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
iz Novog sada – organizuju interaktivnu radionicu “Lični brend” koja će se održati u
petak, 21.04.2023. u 12 časova, u amfiteatru fakulteta.

Pozivamo sve studente završnih studijskih godina, koji su zainteresovani da nauče više
o unapređenju ličnog brenda i time se bolje pripreme za kreiranje svog karijernog puta,
da se prijave za učešće na radionici najkasnije do 13.04.2023. godine.

Za interaktivnu radionicu “Lični brend” možete se prijaviti preko e-learna na stranici
“Tribine – Gostujuća predavanja” najkasnije do 13. aprila. 😊

Link stranice 👉 Prijava
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542