Događaji

Aprilski ispitni rok

Drage kolege,
aprilski ispitni rok je od 27. 3. 2023. do 8. 4. 2023.
Prijava za aprilski rok je od 13. 3. 2023. do 22. 3. 2023.

Neophodno je da bude uplaćena martovska rata školarine
kako biste mogli da prijavite ispite.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542