Događaji

APSOLVENTSKI NOVEMBARSKI ROK

Apsolventski novembarski rok će se održati u periodu od 06.11. do 10.11.

Prijava ispita je predviđena od 30.10. do 04.11.

Redovna cena prijave za studente osnovnih studija i prve godine master studija
Poslovne psihologije i Psihoterapije je 800 dinara, dok je prijava za studente
na master studijama 1800 dinara.

Naknada prijava ispita za studente osnovnih studija i prve godine master studija
Poslovne psihologije i Psihoterapije je 2000 dinara, dok je naknadna prijava za
studente na master studijama 2400 dinara.

Naknadnom prijavom će se smatrati svaka prijava nakon 04.11. u 12 časova.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542