Događaji

APSOLVENTSKI NOVEMBARSKI ROK

Apsolventski novembarski rok će se održati u periodu od 06.11. do 10.11. Prijava ispita je predviđena od 30.10. do 04.11. Redovna cena prijave za studente osnovnih studija i prve godine master studija Poslovne psihologije i Psihoterapije je 800 dinara, dok je prijava za studente na master studijama 1800 dinara. Naknada prijava ispita za studente osnovnih studija i prve godine master studija Poslovne psihologije i Psihoterapije je 2000 dinara, dok je naknadna prijava za studente na master studijama 2400 dinara. Naknadnom prijavom će se smatrati svaka prijava nakon 04.11. u 12 časova.


Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542