Događaji

Na FLV-u u Nišu 17.04. realizovan dan otvorenih vrata.
Naš fakultet su posetili učenici srednjih škola iz Niša sa svojim nastavnicima
i potencijalni studenti sa juga Srbije. 😊

Gosti su imali prilike da se upoznaju sa prostorom, uslovima studiranja i upisa,
nastavnicima i saradnicima, ali i da kroz razgovor sa našim studentima iz Niša
dobiju sve informacije iz prve ruke.

Takođe prezentovane su im pojedine forenzičke tehnike, a većina srednjoškolaca
je i sama učestovala u praktičnom radu. 🕵️
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542