Događaji

Centar za studije SAD Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet
za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić”, Novi Sad pozivaju na debatu:
”U SUSRET IZBORIMA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA 2024”

Učestvuju:
– prof. dr Dragan R. Simić
– MA Nikola Rajić
– doc. dr Milan Krstić
– doc. dr Marko Dašić

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE “DR LAZAR VRKATIĆ”, NOVI SAD
– Slušaonica 120 (amfiteatar)
– Bulevar oslobođenja 76
– ponedeljak, 1. april 2024, 16h
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542