Događaji

Nakon završenog prvog upisnog roka, slobodnih mesta za upis
ima na sledećim studijskim programima:

Novi Sad:
-Pravo
-Engleski jezik
-Bezbednost i kriminalistika

Niš:
-Bezbednost i kriminalistika

Za studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mesta
biće organizovan prijemni ispit 26.08.2024. u 10 sati.
Prijem dokumentacije za polaganje prijemnog ispita je do 21.08.2024.

Informacije o prijemnom ispitu za upis u Novom Sadu mogu se dobiti
telefonom na broj 021/4727-884, a za upis u Nišu na broj 018/294-220.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542