Događaji

FTO obuka za sticanje licenci – važne informacije

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije FLV je ovlašćen za sprovođenje obuke za sticanje licenci, i to:

  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova redarske službe
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite; i
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.

Obuka za sticanje licenci iz tački 2. i 3. rešenja MUP-a počinje 17. marta 2023. godine u kabinetu 405 na IV spratu i biće realizovana isključivo petkom (od 16č) i subotom (od 09č).

Teorijska obuka traje 25 časova, a praktična 65 časova. Praktična obuka iz borilačkih veština (32 časa) biće realizovana u SD Partizan, u ul. Uroša Predića br. 6.

Zainteresovani studenti (bivši i sadašnji) treba da se prijave najkasnije do 6. marta, saradniku u nastavi Nađi Maletić, kancelarija 220 na II spratu, tel. 066-5761-066, email: maleticnadja0@gmail.com.

Na prvom okupljanju biće date detaljne informacije oko realizacije celokupne obuke, polaganja ispita i načina plaćanja.

Kotizacija za studente FLV je 12000 dinara i plaća se u dve rate. Za lica van FLV, kotizacija iznosi 20000 dinara.

Realizoavna obuka FTO računaće se i za stručnu praksu 1. 2. i 3.


Katedra za bezbednost i kriminalistikuRadno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542