Događaji

Studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“,
sa smera Bezbednost i kriminalistika, 28.12.2023. godine prisustvovali
su predavanju koje je održao gostujući predavač Saša Marković, oficir
Legije stranaca. 🧑‍✈️

U toku svog predavanja Saša Marković je studentima opisao istoriju razvoja
Legije stranaca, najpoznatije akcije u kojima su učestvovali, uveo ih je u
osnovna obeležja Legije i Legionara.
Takođe, studentima je objasnio mesto i status Legije u sistemu odbrane
Francuske države.

Približio je i objasnio sam proces pridruživanja i obuke legionara, značaj
bezbednosne provere i promene identiteta u procesu selekcije kandidata,
uslove koje moraju da ispune kao i pravila ponašanja – odnosno studentima
je približio i objasnio strogi etički kodeks kojeg moraju da se pridržavaju
svi legionari.

Objasnio je i sve prepreke sa kojima se susreću kandidati koji žele da budu
deo Legije, kao i pravila kojih moraju da se pridržavaju tokom obuke.
Studentima je objasnio i približio posledice koje slede ukoliko se legioneri
ne pridržavaju pravila ili ukoliko prekršre zakon.

Sve vreme tokom svog predavanja, predavač je studentima prikazivao fotografije
legionara – kako sa terena, tako i sa obuke kao i mesta u kojima borave ranjeni
ili penzionisani legionari.

Saša Marković je takođe studentima približio svoj radni vek u Legiji, nabrajajući
akcije u kojima je učestvovao i predstavio im kako izgleda život legionara na terenu. 😊
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542