Događaji

Informacija za studente i za zaposlene

U kontekstu situacije sa korona virusom, uprava Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 13. marta 2020. godine donela je sledeću

O D L U K U

 • Od ponedeljka, 16. 03. 2020. do ponedeljka, 30. 03. 2020. godine menja se režim rada sa studentima tokom kojeg će se nastava održavati „on-line" preko postojećih kanala komunikacije.
  S tim u vezi, pozivaju se nastavnici i asistenti da osmisle ovakav način rada sa studentima u vidu postavljanja problemskih zadataka, prezentacija, iščitavanja dodatne literature i slično.
  Veoma je važno da svi daju maksimalan doprinos da se održi aktivan odnos sa studentima, u najužem smislu te reči, i doprinese ovom režimu nastave;

 • U periodu posebnog režima nastave ne mogu se odžavati kolokvijumi;

 • Sve što je propušteno u pogledu provera znanja i predispitnih aktivnosti, naknadno će biti organizovano, u zavisnosti od razvoja situacije;

 • U periodu posebnog režima, bilo bi poželjno da nastavnici i saradnici održavaju konsultacije u uobičajenim terminima na Fakultetu;

 • Otkazuju se sve obuke i praktične grupne aktivnosti u organizaciji Fakulteta (obuka u pisanju pravosudnih akata; pripremna nastava za upis na Fakultet na Poslovnu psihologiju i Engleski jezik i pripremna predavanja za studije Prava).
  O naknadnim terminima (drugom ciklusu) svi zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni;

 • Martovski apsolventski ispitni rok se redovno održava;

 • Termini prijave ispita za Aprilski ispitni rok se ne menjaju i preporučuje se studentima da koriste elektronski način prijave ispita.
  U slučaju problema sa prijavom, mogu se obratiti Studentskoj službi;

 • Termini ispita za Aprilski ispitni rok važe do daljnjeg.
  U slučaju neophodnosti promene, svi će biti pravovremeno obavešteni.

 • U slučaju da neko od zaposlenih ima zdravstvenih problema, ne treba da dolazi na Fakultet, ali je potrebno da o tome obavesti neposrednog rukovodioca.

POZIVAMO SVE NA SARADNJU, RAZUMEVANJE I ODGOVORNOST!

U Novom Sadu, 13. 03. 2020. godine

Uprava Fakulteta za pravne
i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542