Događaji

U saradnji sa Institutom za pozitivnu psihologiju iz Novog Sada u okviru projekta
„The Curios and Flourishing Schools: Positive Education in Building of Characters
Strengths and Virtues” organizujemo naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem
„Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje”, koja će se održati 21. septembra 2024. godine
u Novom Sadu, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Bulevar oslobođenja 76,
Novi Sad).

Jezik rada na konferenciji: srpski i engleski.

Učešće na konferenciji (aktivno i pasivno) je besplatno. Konferencija je hibridnog oblika –
moguće je pratiti/izlagati rad uživo ili onlajn.
*U toku je proces akreditovanja konferencije kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Plenarni predavači na konferenciji su eminentni stručnjaci:
– prof. dr Roj F. Baumajster, psiholog i predsednik Međunarodne asocijacije za pozitivnu psihologiju,
SAD;
– prof. dr Vesna Petrović, psihološkinja i psihoterapeutkinja, Srbija;
– prof. emerita dr Majda Rijavec, psihološkinja, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.

Planirana su i usmena izlaganja na temu pozitivne psihologije i mentalnog zdravlja.
Radovi koji povezuju ove dve oblasti su dobrodošli.
Stoga vas sa zadovoljstvom pozivamo da uzmete učešće u konferenciji u vidu usmenog izlaganja.
Takođe, planirani su simpozijumi i okrugli stolovi. Detaljan program je u procesu izrade.

Rok za dostavljanje apstrakta je 20. jul 2024. godine.
U prilogu se nalazi formular za prijavu radova. Potrebno je prijaviti apstrakt na srpskom i na engleskom.
Apstrakti ne treba da budu duži od 250 reči i treba da sadrže do 5 ključnih reči.
Radovi prolaze kroz proces recenzije i oni koji dobiju pozitivnu recenziju biće uključeni u program.
Radove možete izlagati uživo ili onlajn.
Predviđeno je da usmena izlaganja traju 10 minuta.
Autor može biti prvi na jednom radu, a ukupno na tri rada.
Simpozijum mogu da čine najmanje tri i najviše pet radova.

Link za prijavu aktivnog ili pasivnog učešća:

Link za prijavu

usp=sf_linkanirana je knjiga apstrakata, kao i zbornik radova u celosti u elektronskom formatu (rok za dostavljanje radova u celosti za zbornik je 31. decembar 2024).

Nadamo se skorom viđenju!

Organizacioni odbor Konferencije:
• Ivana Vrkatić, izvršna direktorka, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
Univerzitet Union, Srbija – kopredsednica Organizacionog odbora
• Prof. dr Jasmina Nedeljković, dekanka, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
Univerzitet Union, Srbija – kopredsednica Organizacionog odbora
• Doc. dr Jovana Trbojević Jocić, Institut za pozitivnu psihologiju; Prirodno-matematički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija – sekretarka Organizacionog odbora
• Tea Barić Zečević, Osnovna škola „Odra”, Zagreb, Hrvatska
• Prof. dr Mirjana Beara Benjak, Institut za pozitivnu psihologiju; Filološko-umetnički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Patricia Franolić, Osnovna škola „Fran Galović”, Zagreb, Hrvatska
• Lara Lipnik, Osnovna škola „Šmarje – Sap”, Slovenija
• Slađana Jović Mićković, Osnovna škola „Livada”, Slovenija
• Nataša Micić, Osnovna škola „Kosta Trifković”, Srbija
• Kristina Živković, Osnovna škola „Branko Radičević”, Srbija
• Prof. dr Jelena Dostanić, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union,
Srbija
• Doc. dr Miloš Jocić, Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost i jezik, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija
• Zoran Kostić, Institut za pozitivnu psihologiju, Srbija
• Dr Danijela Radović, Institut za pozitivnu psihologiju, Srbija
• Vesna Radulović, prosvetna savetnica, Školska uprava Novi Sad, Srbija
• Doc. dr Gorana Rakić Bajić, Institut za pozitivnu psihologiju; Fakultet za pravne i poslovne studije dr
Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija
• Prof. dr Dušana Šakan, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija
• Msr Radojka Šolak, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet u Union, Srbija

Programski odbor Konferencije:
• Doc. dr Gorana Rakić Bajić, Institut za pozitivnu psihologiju; Fakultet za pravne i poslovne studije dr
Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija – kopredsednica Programskog odbora
• Prof. dr Mirjana Beara Benjak, Institut za pozitivnu psihologiju Novi Sad; Filološko-umetnički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija – kopredsednica Programskog odbora
• Msr Jelka Dragićević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija –
sekretarka Programskog odbora
• Doc. dr Bojana Dimitrijević, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Prof. dr Dragan Žuljević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union,
Srbija
• Prof. dr Marija Zotović Kostić, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija
• Prof. dr Veljko Jovanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
• Doc. dr Lana Jurčec, Učiteljski fakultet, Sveučiliste u Zagrebu, Hrvatska
• Prof. dr Aleksandra Kostić, u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
• Izabela Rašković, pedagoška savetnica, stručna saradnica – psihološkinja, Dom učenika srednjih škola
Sombor
• Prof. emerita dr Majda Rijavec, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
• Doc. dr Jovana Trbojević Jocić, Institut za pozitivnu psihologiju; Prirodno-matematički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Prof. dr Darko Hinić, Prirodno-matematički fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Zajednički studijski
program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542