Događaji

Dragi budući studenti, termini konsultacija za upis na smer
Bezbednost i kriminalistika su sledeći:

– 23.mart, 11.00-13.00 – Boriša Lečić
– 27. april, 11.00-13.00 – Rade Bogojević
– 18. maj, 11.00-13.00 – Zoran Grbić
– 25. maj, 11.00-13.00 – Tatjana Skakavac
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542