Arhiva događaja

Moja pravosudna profesija - Goran Veselinović, javni izvršitelj u Beogradu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje onlajn predavanje pod nazivom:

MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – JAVNI IZVRŠITELJ

Predavač: Goran Veselinović – javni izvršitelj u Beogradu.

Predavanje će se održati u ponedeljak, 31. maja 2021. godine, sa početkom u 19:00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.

Imaćete jedinstvenu priliku da se upoznate sa razvojnim putem, ovlašćenjima i izazovima
nekoliko najznačajnijih pravosudnih profesija u našem pravnom sistemu.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542