Događaji

U školskoj 2021/22 uvodi se dodatni ispitni rok Oktobar II. Rok će se održati u periodu od 29.09. do 08.10.2022. U dodatnom ispitnom roku Oktobar II, studenti mogu prijaviti najviše tri ispita.

Prijava ispita se vrši 26. i 27.09.2022. do 16 časova, a cena prijave jednog ispita je 1.500,00 dinara.

Ovo obaveštenje se ne odnosi na studente koji su školske 2021/22. godine i ranije upisali apsolventski staž i na studente završnih godina master studije.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542