Događaji

Poštovani studenti,

12.03.2020.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u vezi sa pojavom i širenjem koronavirusa (COVID-19) u svetu, u našem neposrednom okruženju i na području Republike Srbije, rukovodstvo Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić želi da dâ odgovarajuće sugestije i instrukcije u vezi sa aktivnostima u narednom periodu.

Bez namere unošenja straha i širenja panike, želimo da preduzmemo odgovarajuće mere na nivou naše ustanove, prvenstveno u smislu adekvatnog informisanja o stanju i potrebnim merama koje se mogu preduzeti. Iako smo svesni da većina studenata prati aktuelnu epidemiološku situaciju, ipak predlažemo da se u narednom periodu preduzmu sledeće mere:

 • Poboljšati preventivne aktivnosti na planu higijenske i zdravstvene samozaštite (lične i kolektivne) i, u tom smislu, izgrađivati odgovarajući nivo bezbednosne kulture, kako lične, tako i u svom okruženju;
 • Izbegavati mesta masovnih okupljanja građana (sportske manifestacije, diskoteke, restorani i druga javna mesta). Izbegavati neposredne fizičke kontakte (rukovanje, grljenje…), posebno voditi računa u javnom gradskom prevozu, sanitarnim prostorijama u restoranima i drugim javnim objektima, liftovima, ulazima u zgrade i drugo;
 • Radi boljeg informisanja, pratiti stavove stručnjaka o postupanjima u ovakvim situacijama, putem sajta www.covid19.rs;
 • Radno angažovanima na održavanju higijene na Fakultetu naloženo je dodatno preventivno preduzimanje svih raspoloživih higijensko-tehničkih mera zaštite u prostorijama Fakulteta;
 • Fakultet je formirao stručni tim sa Katedre za bezbednost, čija je uloga praćenje stanja i prosleđivanja aktuelnih informacija i uputstava. S tim u vezi, svoje sugestije i eventualna zapažanja možete uputiti ovom timu putem mejla nikolarajic995@gmail.com ili na telefon 060-325-53-53;
 • FLV će pratiti dalje situaciju i o eventualnim promenama režima nastave bićete blagovremeno obavešteni.


  BUDIMO ZAJEDNO ODGOVORNI!  Rukovodstvo                               
  Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542