Arhiva događaja

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Krivičnopravnu i užu naučnu oblast Menadžment bezbednosti, koji su se prijavili
na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić,
održaće se 27.06.2023. godine sa početkom u 11 časova u učionici 211 Fakulteta za
pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Više informacija: Pristupno predavanje 27-06-2023
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542