Događaji

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU PRISTUPNOG PREDAVANJA

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za użu naučnu oblast Anglistika, koji su se prijavili na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održaće se 24. 08. 2023. godine sa početkom u 13 časova na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.
Tema pristupnog predavanja je: Prikaz ženskih likova u američkom í britanskom univerzitetskom romanu pedesetih godina XX veka

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof. dr Isidora Votls, vanredni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union, uža naučna oblast: Anglistika, predsednik Komisije;
2.Prof. dr Ana Sentov, vanredni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Uniona, uža naučna oblast: Anglistika, član Komisije;
3.Doc. dr Dragana Gak, docent Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Anglistika i jezik struke, član Komisijë.

Kandidati koji su se prijavili na konkurs:
1. Dr Milica Radenović
Pristupno predavanje je otvoreno za javnost.

Dekan Fakulteta
Prof dr Jasmina Nedeljković

Novi Sad, 14.08.2023.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542