Događaji

Prijemni ispit na FLV u Novom Sadu i na FLV u Nišu održaće se:

26. 06. 2024. u 10 časova za studijske programe: Pravo, Engleski jezik,
Bezbednost i kriminalistika Novi Sad i Bezbednost i kriminalistika Niš;

26 06. 2024. u 14 časova za studijski program Poslovna psihologija;

Prijem dokumentacije i prijava za prijemni počinju 01. 06. 2024. i trajaće
do 24. 06. 2024. radnim danima od 10 do 15 časova.

U navedenom periodu Fakultetu se dostavlja:
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija,
može biti stariji od 6 meseci).
• overene kopije svedočanstava i diplome srednje škole (overava
javni beležnik).
• 2 fotografije pasoškog formata.
• uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,oo dinara,
na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41; poziv na broj JMBG kandidata.

* Kandidati koji su završili srednju školu van Republike Srbije ili
Republike Srpske imaju obavezu nostrifikacije diplome u Agenciji za
kvalifikacije u Beogradu.

Sve informacije o upisu i studijama na FLV u Novom Sadu mogu se dobiti telefonom
na broj 021/4727-884 ili na office@flv.edu.rs.
Sve informacije o upisu i studijama na FLV u Nišu mogu se dobiti telefonom na broj
018/294-220 ili na stsluzba_nis@flv.edu.rs

www.flv.edu.rs.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542