Događaji

Upis primljenih kandidata je od ponedeljka, 01. 07. 2024. do petka, 05. 07. 2024. od 10 do 15 časova (uključujući i 5. jul).

Na upis se dolazi lično sa potvrdom o uplati prve rate školarine i sa dve fotografije dimenzija za dokumenta (ovo važi za kandidate koji nisu dostavili slike prilikom prijava za prijemni ispit).

Školarina za Poslovnu psihologiju je 1900 evra, školarina za Bezbednost i kriminalistiku je 1750 evra a školarina za Pravo i Engleski jezik je 1700 evra. Odluku o školarini možete pogledati na linku: https://flv.edu.rs/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-skolarini-za-2024-25.pdf

Školarina se uplaćuje na deset rata.

Novi Sad
Prva rata iznosi:

Poslovna psihologija 550 evra
Bezbednost i kriminalistika 535 evra
Engleski jezik 485 evra
Pravo 485 evra

Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i na tekući račun Fakulteta 160-930468-41. Model se ne upisuje, a polje poziv na broj sadrži JMBG kandidata.

Preostalih devet rata školarine plaćaju se počev od oktobra, tj. početka školske godine.

Za uplatu školarine u celosti ostvaruje se popust 5%.

U Novom Sadu, 28. 06. 2024.
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542