Događaji

Obaveštavaju se studenti koji učestvuju u programu „Work and Travel“,
a žele da polažu ispite u vanrednom terminu, i to neposredno pre odlaska
u Sjedinjene Američke Države, u obavezi su da učine sledeće:

1. Studenti predaju molbe u pisanoj formi prodekanu za nastavu i to
u periodu od 22.04. do 26.04.2024. Rok za odgovor na molbu je do kraja
aprila, a polaganju se pristupa u majskom apsolventskom ispitnom roku
od 13.05. do 18.05.2024. Prijava ispita za ovaj rok se obavlja u periodu
od 07.05. do 10.05.2024. na šalterima studentske službe ili putem imejla
za one koji nisu u prilici da dođu na fakultet!

2. U molbi se mora jasno navesti koje ispite student želi da polaže,
kao i imena predmetnih nastavnika. Moguće je polagati samo ispite iz
tekućeg letnjeg semestra u ovom terminu!

3. Student je u obavezi da dostavi i dokaze (kopije različitih dokumenata)
o učešću u programu „Work and Travel“ prodekanu za nastavu kako bi se
njegova molba uzela u razmatranje. Bez dokaza o učešću u programu neće
biti odobreno vanredno polaganje ispita!

Molim studente da pažljivo pročitaju prethodno navedene korake i da ih
u potpunosti ispoštuju u cilju dobijanja pozitivnog odgovora na molbe.

Doc. dr Zoran Vavan, prodekan za nastavu
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542