Događaji

Onlajn nastava na e-learn@FLV portalu

UPUTSTVO ZA STUDENTE

Pristup portalu e-learn@FLV – Onlajn nastava:


Korisnik/Username: JMBG
Lozinka/Password::   Vaš broj Index-a (u formatu: 12345/12)

  • Ukoliko sistem prijavi “Pogrešnu lozinku” ili onemogućen pristup – pošaljite nam poruku putem
    on-line forme za podršku >>>


MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA PRAĆENJE ONLAJN NASTAVE:

Za prenos snimka naš servis koristi WebRTC/HTML5, a da bi korisnici naših internet servisa, mogli da prate onlajn nastavu u okviru portala “E-learn@FLV” potrebno je da imaju instaliran pretraživač (web-browser), kao i odgovarajući OS koji to podržava i omogućava – nikakvi drugi dodatni programi/instalacije nisu potrebne:

  • PC desktop / laptop – Noviju verziju-instalaciju browsera Google! “Chrome”, Mozila “Firefox”, MS “Edge”, “Opera”… itd. – što praktično znači uz operativni sistem “MS Windows 7” / “Apple macOS X 10.6+” ili noviji…
  • Mobilni / tablet – Za korisnike koji “onlajn nastavu” prate putem mobilnih telefona ili tableta – preporučeno je korišćenje ovih uređaja uz OS “Android 5+” ili viši, kao i odgovarajućih drugih operativnih sistema (npr. Apple iOS 4.0+ / Safari )…
  • Naravno uz odgovarajuće bezbednosne postavke (npr. “security policy” ili “privacy policy”) u Vašem pretraživaču ili firewall/anti-virus programu, koje omogućavaju deljenje audio/video signala uređaja uz WebRTC protokol…
  • prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i vidite prozor sa snimkom Vaše kamere…):

  • Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
  • Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“…

——————————–
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano – tj. da Vaša kamera i(ili) mikrofon budi uključeni – na primer, u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama… itd.


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme…) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom “B” – (kurs sa slike je samo dat kao primer – naslov pored “kružiča” ili teme može biti drugačiji):
Primer:


2. Klikom na taj “plavi B kružić” otvara Vam se mogućnost da pristupite “sesiji” i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste “upisani” za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3. Odaberite opciju “Listen only” i otvoriće Vam se tekuća sesija – odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:

4. Kod pojedinih predmeta/kurseva je pored tiga vidljiva i postavka “Snimci”, a ispod i lista “prezentacija”, tj. snimaka proteklih predavanja – dostupnih za “off-line” pregled. Ovi snimci predavanja mogu kasnije biti pomereni u odgavarjući folder/arhivu predmeta/kursa


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
——————————————————————————-
– prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542