Događaji

Fakukltet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, ostvario je saradnju
sa Departmanom za međunarodnoprivatno pravo Fakulteta za Pravne i političke nauke
Univerziteta u Segedinu, ali i sa drugim partnerskim institucijama iz Mađarske,
Makedonije, Turske i sa Mauricijusa koja će rezultirati jednogodišnjim skupovima
mladih naučnika na aktuelne teme iz oblasti prava.

Bićemo redovni učesnici i izdavači Zbornika, recenzenti i učesnici programskog odbora.
Prvi u nizu je Zbornik “Law in digital age” koji možete pogledati klikom na sledeći link:

Law in the digital age
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542