Događaji

POTPISAN UGOVOR O SUIZDAVAŠTVU NAUČNOG ČASOPISA EVROPSKA REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA

Dana 23.1.2023. godine, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
prof. dr Mirjana Franceško i predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije, prof.
dr Slobodan Jovanović, potpisali su ugovor o suizdavaštvu naučnog časopisa Evropska
revija za pravo osiguranja.

Evropska revija za pravo osiguranja je časopis za teoriju i praksu osiguranja koji se
objavljuje od 2002. godine. Član je baza naučnih časopisa HeinOnline, ERIH PLUS i Ulrich’s
Periodicals Directory – Ulrich’s Web. Na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja RS nalazi se u kategoriji M51 u grupi časopisa za pravo i
politikologiju za 2021. i 2022. godinu.

Potpisivanjem ugovora o suizdavaštvu Evropske revije za pravo osiguranja, Fakultet za
pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić postaje ustanova koja pored toga što je već
izdavač vrhunskog časopisa nacionalnog značaja – Civitas od 2011. godine, postaje i
suizdavač još jednog naučnog časopisa iste kategorije.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542