Događaji

Dana 22.05.2024. od 13 časove na FLV-u u Nišu biće održano predavanje na temu
KRIPTOVALUTE I KRIMINALITET. 📚

Predavanje će održati prof dr Darko Dimovski, redovni profesor Pravnog fakulteta
Univerziteta u Nišu. ⚖

Predavanje je obavezno za studente svih godina studijskog programa Bezbednost i
kriminalistika centra u Nišu i vodiće se evidencija prisustva. 📃
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542