Događaji

Prijava za junsko – julski rok će biti od 27.05. do 05.06.2024. godine.

Cena prijave ispita u redovnom roku za osnovne studije i prvu godinu
master studija Poslovne psihologije i Psihoterapije je 800 dinara po ispitu.

Cena prijave ispita u redovnom roku za master studije je 1800 dinara po ispitu.

Cena naknadne prijave ispita za osnovne studije i prvu godinu master studija
Poslovne psihologije i Psihoterapije je 2000 dinara, a za master studije je
2400 dinara.

Naknadnom prijavom će smatrati svaka prijava koje je izvršena nakon 16 časova,
dana 05.06.2024. godine.

* Studentska služba će raditi u subotu 01.06. od 9 do 13 časova.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542