Događaji

Pripremne konsultacije za polaganje prijemnog ispita održavaju se svakog
radnog dana u vremenu 09:30-14:30 časova (kabinet 212 na 2. spratu fakulteta).

Pored redovnih termina upisnih konsultacija, studijski program Pravo poziva
kandidate da budu gosti našeg fakulteta i prisustvuju predavanjima i radionicama:Informacije vezane za upis na studije prava, priznavanje ispita i prelazak
sa drugih fakulteta na studijski program “Pravo”, mogu se dobiti:

● svakog radnog dana u vremenu:
09:30-14:30 časova (kabinet 212 na 2. spratu)

● putem kontakt telefona
065/8989710
063/491590
062/592008

● putem e-maila:
raonicnemanja@yahoo.com
nikolaolbina@gmail.com
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542