Događaji

Prof. dr Jasmina Nedeljković - novi dekan FLV-a

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić ove godine beleži 17 godina uspešnog rada.
Tokom svih ovih godina menadžment fakulteta i kompletno nastavno osoblje slede misiju osnivača
da obrazuju kvalitetne i kreativne stručnjake koji ce moći aktivno da se uključe u društvene i
privredne tokove.

Ovoga meseca naš fakultet dobio je novog dekana. Prof. dr Jasmina Nedeljković je novi dekan
Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Prof. dr Jasmina Nedeljković (rođ. Đokić) redovni je profesor na Fakultetu za pravne i poslovne
studije dr Lazar Vrkatić, na kom je angažovana skoro od osnivanja. Dakle, punih šesnaest godina
deo je Katedre za psihologiju. Diplomirala je 1991. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu,
na Departmanu za psihologiju, magistrirala je 2007. godine, a doktorsku disertaciju sa temom
„Integrativni model psiholoških prediktora akademske neefikasnosti“ odbranila je 2012. godine
takođe na Departmanu za psihologiju Univerziteta u Nišu.

„Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u kontinuitetu se radi na unapređenju
rada i podizanju kvaliteta. Moja obaveza i izazov u narednom periodu jesu da nastavim taj kontinuitet
i da doprinesem daljem razvoju fakulteta“, istakla je u svom prvom obraćanju prof. dr Jasmina Nedeljković.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić uspešno je prošao još jedan ciklus akreditacije
2020. godine. Na Fakultetu se realizuju osnovne akademske studije na smerovima Pravo, Engleski jezik,
Bezbednost i kriminalistika, Poslovna psihologija i master akademske studije na smerovima Pravo,
Engleski jezik, Bezbednost, Poslovna psihologija, Psihoterapija i Multidisciplinarne forenzičke studije.Fakultet za pravne i poslovne studije uspešno radi u Novom Sadu i jedinici van sedišta – u Nišu.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542