Događaji

Saučešće porodicama žrtava u tragičnom događaju u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu

Kolektiv i studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
izražavaju najdublje saučešće porodicama žrtava tragičnog događaja u
OŠ “Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

U svrhu prevencije, nastavnici, saradnici i studenti na fakultetu spremni su
da se u narednom periodu angažuju na polju intervencija u krizi i psihološke
pomoći u školama.

Igor Burić
Savetnik integrativne psihoterapije pod supervizijom
063 573715 u terminima od 8-10h prepodne

Marta Cimeša
Savetnik integrativne psihoterapije pod supervizijom
060 4001091, termin po dogovoru

Marija Mitrović
Savetnik integrativne psihoterapije pod supervizijom
063 7250076, termin po dogovoru

Ana Milić
Integrativni psihoterapeut pod supervizijom
060 372 35 31, termin po dogovoru
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542