Događaji

Ispitni rokovi: Septembar i Oktobar

Dragi studenti,

septembarski ispitni rok počeo je 21. avgusta i traje do 02. septembra.
Sledeći, oktobarski rok počinje 11.09. i traje do 23.09.
Ispite za oktobarski rok možete prijaviti od 04.09. do 08.09.2023.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542