Arhiva događaja

Stručna praksa u OTP banci - Bezbednost informacionih sistema

Studenti III godine realizuju jednodnevnu stručnu praksu u OTP Banci tokom maja meseca
u grupi po troje zbog epidemiološjkih razloga.

Studenti su sa praksom u prostorijama banke počinjui u 9:00.
Prva lokacija je bila Odeljenje opšte bezbednosti gde ih je rukovodilac Direkcije bezbednosti
Zlatko Kirkov upoznao sa:

• Kraćim istorijatom OTP banke od ulaska na tržište 2006. godine do danas.
• Direkcijom bezbednosti OTP banke, organizacionom strukturom, zadacima,
ciljevima i kraćim opisom podele posla.

Studenti su prošli obuku o bezbednosti koju prolaze svi zaposleni u banci. Odgledali su
namenski video materijal propraćen dodatnim pojašnjenjima i dobili priručnik u vezi sa
predavanom materijom. Imali su priliku da diskutuju i postavljaju pitanja.
Nakon Odeljenja opšte bezbednosti posetili su Odeljenje IT bezbednosti, gde su se upoznali
sa aktivnostima u laboratoriji za analizu i testiranje IT bezbednosti. Dobili su informacije
o IT izazovima, specifičnim za bankarski sektor, kao i korisne savete za zaštitu računara u
privatnom i poslovnom okruženju.

U Odeljenju za bezbednost platnih kartica upoznali su se sa aktivnostim oko spovođenja
preventivnih i represivnih mera zloupotreba platnih kartica gde im je na praktičnim primerima
dodatno pojašnjen materijal iz Priručnika o bezbednosti platnih kartica namenjen pravosuđu i
policiji, koji su od kolege Kirkova dobili prilikom dolaska. Informisani su o merama koje se
preduzimaju za sprečavanje pranja novca i finansiranju terorizma i objašnjeno im je koje poslove
obavlja Menadžer bezbednosti podataka.

Nakon toga, dobili su i priliku da posete prostoriju gde se vrši kontrola i centralno upravljanje
video sistemima, alarmnim sistemima, kao i sistemom za kontrolu ulaska i izradu ID isprava.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542