Događaji

TAKMIČENjE U SIMULACIJI SUĐENjA „OSUDI DISKRIMINACIJU“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“
poziva zainteresovane studente osnovnih i master studija prava u Republici Srbiji da se prijave na

TAKMIČENjE U SIMULACIJI SUĐENjA „OSUDI DISKRIMINACIJU“

*Svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i ženski rod lica na koja se odnose.

Na takmičenje mogu da se prijave:
– Studenti i studentkinje osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima
u Republici Srbiji;
– Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2022/23 godini na
akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u ime tima studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje
ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je potrebno naznačiti i ime mentora tima. Mentor tima može biti
neko od nastavnika ili saradnika na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak
iz ove oblasti.

Prijave i sva pitanja u vezi sa konkursom, možete dostaviti mejlom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava: 22. oktobar 2023. godine.

Pravni problem na osnovu kojeg će studenti sačinjavati pisane podneske biće dostavljen prijavljenim timovima
23. oktobra 2023. godine, po okončanju postupka prijavljivanja.

Rok za slanje zahteva za razjašnjenje i dopunu činjenica problema: 27. oktobar 2023. godine.

Rok za predaju tužbe: 8. novembar 2023. godine.

Usmeni deo takmičenja biće održan sredinom decembra 2023. godine u Beogradu.

Više informacija: https://ravnopravnost.gov.rs/takmicenje-u-simulaciji-sudjenja-moot-court-osudi-diskriminaciju-3/
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542