Događaji

Tribina „IZMENE PRAVOSUDNIH ZAKONA – stanje, izazovi i perspektive"

Katedra za pravo Fakulteta za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić organizuje
stručnu tribinu pod nazivom:

„IZMENE PRAVOSUDNIH ZAKONA – stanje, izazovi i perspektive”

Moderator i uvodničar:
– PROF. DR TAMAŠ KORHEC – redovni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić i sudija Ustavnog suda RS

Govornici na tribini:
– SAVO ĐURĐIĆ – sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji, član CEPRIS-a
– NEBOJŠA ĐURIČIĆ – sudija Višeg suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora
Foruma sudija Srbije

Tribina će se održati 04.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 časova,
na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu,
Bulevar oslobođenja br. 76
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542