Događaji

Studijski program PRAVO i studijski program BEZBEDNOST I KRIMINALISTIKA
organizovali su 20. februara na fakultetu stručnu tribinu pod nazivom:
“PRIKRIVENI ISLEDNIK – U KRIVIČNOPRAVNOJ TEORIJI I PRAKSI”.

Mera PRIKRIVENI ISLEDNIK podrazumeva ubacivanje određenog lica pod lažnim
identitetom u kriminalnu grupu radi otkrivanja njenih vođa i članova, kao i
kriminalnih poslova kojima se bave.

Pošto zahteva više resursa i podrazumeva više opasnosti od primene ostalih
posebnih mera, njoj se pribegava jedino ako druge posebne mere zakažu i ako se
podaci ne mogu prikupiti na bilo koji drugi način.

Prikriveni islednik može da bude ozvučen, kao i da pritajeno fotografiše
i snima, ako sud to odobri.

Govornici na tribini bili su:
– Miljko Radisavljević – Zamenik vrhovnog tužioca Republike Srbije;
– Doc. Dr Ivica Petrović – Akademija za nacionalnu bezbednost Republike Srbije;
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542