Događaji

Nakon završenog prvog upisnog roka sva mesta na studijskom programu
OAS Poslovna psihologija u Novom Sadu su popunjena.

Studijski program OAS Poslovna psihologija u nastavnom centru u Nišu
je u procesu akreditacije.

Sve informacije o upisu na ovaj studijski program možete dobiti na
018/294 220 ili na stsluzba_nis@flv.edu.rs

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542